Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Nelis

Pagina's: [1] 2 3 4 ... 14
1
Economie discussie / De EFL voortgang in 2023
« Gepost op: 17 januari 2023, 12:23:36 »
Dag beste EFL LiEFhebbers,


Ik zal in deze tekst mij zo gematigd mogelijk proberen te uiten om niemand op de tenen te trappen, maar voorafgaand wil ik helder uiteen zetten dat er een zekere mate van urgentie is geboden, omdat de wereld om ons heen zich razendsnel aan het ontwikkelen is en als wij stilstaan is mijn vermoeden dat dit uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat onze munt het op lange termijn niet gaat redden. We hebben in de afgelopen 9 jaar al enorm veel problemen kunnen oplossen, van een slechte start tot een aanval op onze integriteit, we hebben alles doorstaan en als het ons lukt om vanuit onze eigen kracht een presentatie neer te zetten die mensen genoeg zal aanspreken zijn alle kansen nog volledig beschikbaar.

Om meteen tot de kern te komen, het grote probleem binnen e-Gulden EFL is dat het meerendeel van de bezitters van de munt niet ervaren dat hun EFL's waarde vertegenwoordigen. De voornaamste reden hiervoor, is omdat de huidige markt een dermate laag volume en liquiditeit bezit dat EFL eigenlijk geen economische betekenis heeft. Er is binnen de club van EFL een nagenoeg eindeloos budget om marketing en promotie te bekostigen, als er maar vraag zou zijn naar onze munt op de markt en die EFL's kunnen worden uitgegeven. Dat een actieve markt de oplossing is voor nagenoeg alle problemen blijkt wel uit de populariteit van DOGEcoin. Voorafgaand aan de investering van Elon Musk was het een zogenaamd grapje, maar zelfs als deze ongeveer 25% van alle munten op 1 adres stort maakt niemand dat wat uit, zo lang hij zijn volgers maar beloont blijven de memes zich opstapelen en schrijven de kranten zich er vol mee.

Ik kan slechts voor mezelf spreken als ik praat over het betrekken van derde personen bij deze munt. Ik de afgelopen jaren heb ik mensen een verjaardagscadeautje gegeven in de vorm van EFL, ouders bij de geboorte van hun kind een spaarfonds doen toekomen, pas getrouwde stelletjes een EFL cadeautje gegeven, mensen rondom Wonderland beloont met EFL als ze mij van bijvoorbeeld vers water kwamen voorzien en Liberlanders die wilde investeren in de toekomstig op te richten haven aan de Donau EFL's geruild voor het investeren in dat idee, zodat ze een deel van hun investeringsbedrag direct weer terug zouden krijgen. Daarnaast praat ik met mensen met wie ik in het dagelijks leven economie bedrijf over cryptogeld en EFL in het bijzonder. Denk hierbij aan een marktkoopvrouw, de kapper, een uitbater van een cafe en ga zo maar door, ik maak gemiddeld zo'n 1x per week gebruik van EFL als betaalmiddel en maak hier ook filmpjes van, degene die het meest is bekeken is van de hardwarewallet Ledger https://www.youtube.com/watch?v=-ansh2HaeMI

Een andere manier waarop ik EFL onder de mensen weet te brengen is door het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Dat kan vanalles zijn, zo heb ik gisteren ongeveer 4 kuub hout gehakt voor een omaatje die hiermee de winter haar huis kan verwarmen https://t.me/honklerhangout/33894. Naast dat het mij een enorm fijn gevoel geeft dat ik de vrijheid heb om dit soort werk zonder beloning te kunnen volbrengen staan de mensen die wel geld ontvangen voor dit werk er altijd enorm van te kijken hoe het toch mogelijk is dat ik al dat werk verricht zonder hier een wederdienst voor te ontvangen. Soms staan ze er op om mij alsnog met schuldpapier te betalen voor de geleverde diensten, omdat ze anders met hun geweten in de knoop komen. Ik accepteer dit om de goede vrede te bewaren, maar sta er vervolgens op mijn beurt dan weer op dat ik wat EFL overhandig met de mededeling dat dit het voor mij mogelijk maakt om mijn tijd in alle vrijheid zelf in te vullen en moedig hen aan de prijs van dit project in de gaten te houden. Over de periode van 8 jaar heb ik het over honderden mensen, niet zo maar een aantal, maar als je alle mensen die hierbij betrokken zijn bij elkaar optelt, zoals familie en vrienden van al die mensen, dan hebben we het echt over een klein dorp van enkele duizenden personen. Al die mensen zijn potentiele marketing machines voor onze munt die op ieder moment geactiveerd kunnen worden, als deze mensen zelf maar tot het inzicht komen dat e-Gulden EFL geld is waar je iets mee kan doen.

Ook deze morgen heb ik EFL weer ergens op het internet benoemd, ik nodig iedereen uit om eens op deze facebook tijdlijn een kijkje te nemen https://www.facebook.com/jos.koelewijn.3 hoe zo'n gesprek van mij er precies uit ziet. Zo spreek ik dus al jaren dagelijks mensen aan om hen de probleemstelling van cryptogeld voor te leggen, ik heb een behoorlijke bekendheid opgebouwt en verbind mijn persoonlijke reputatie aan mijn geloof dat onze Bitcoin van Nederland op een dag zal doorbreken als zodanig, echter verlies ik de laatste tijd het vertrouwen dat het ooit zo ver gaat komen, omdat mijn werkzaamheden voor mijn gevoel als nutteloos en hinderlijk worden ervaren.

In de tijdlijn van hierboven bevestigd een willekeurige bitcoin enthousiasteling dat een stijgende prijs een succesvol middel is om mensen te overtuigen van het succes, ik wil nogmaals herhalen dat ons marketing budget nagenoeg onbeperkt zal worden zodra er zich een markt ontwikkeld die ons toestaat onze EFL's te gebruiken als geld, het is dan niet noodzakelijk om geld toe te leggen op onze ontwikkeling, maar in plaats daarvan zal het geld opleveren. Er zullen zeker offers gemaakt moeten worden, maar die offers moeten na verloop van tijd dan ook iets gaan opleveren en als dat gebeurt moet dit gevierd worden, dat is iets om trots op te zijn en niet iets om je voor te schamen. We leven nu eenmaal in een tijd waarin materialisme gevierd wordt en waar het overgrote deel van de mensheid zelfs een bepaalde verslaving aan heeft opgelopen, als je hier niet tegenkan ben je beter af bij het recent gelanceerde centralistische schuldpapier van De Florijn dan dat je je bezighoud met een decentrale cryptomunt als EFL die een enorm speculatief karakter heeft, dat is nu eenmaal de aard van het beestje.

Vrij recent schreef ik op dit forum over DEM, een vergelijkbare munt als EFL met een lokaal karakter. Ik prees hen aan nadat er een nieuwe kapitaalsinjectie in de markt had plaatsgevonden wat ervoor zorgde dat de handel een enorme vlucht nam. Hoe het geld precies in de markt kwam is voor mij een raadsel, maar het gevolg is wel dat afgelopen week de munt is aangevallen, er was namelijk wat te halen en dan komen de groepen met slechte intenties direct weer om de hoek kijken om het kapot te maken, ook dat is een karaktereigenschap van cryptogeld, omdat het de kracht in zich huisvest een daadwerkelijk gevaar te zijn voor groeperingen die een nog veel groter budget hebben om voortgang te stagneren en te verhinderen dan wij ooit bij elkaar kunnen verdienen. Je moet er maar zin in hebben om al die negativiteit aan te trekken en weerstand tegen te bieden, maar nogmaals, als je daar niet tegenkan is dit niet het juiste project om je tijd aan te besteden, er zullen, zeker in Nederland, voorlopig vele malen meer mensen en instellingen blijven die ons liever zien verdwijnen dat dat ze ons succes gunnen, omdat er nu eenmaal veel te verliezen is voor sommigen, denk bijvoorbeeld aan alle mensen die hebben gespaard voor een pensioen, hun hele leven en zo maar ineens in 10 jaar tijd dat pensioen zien verdampen tegen een cryptomunt als bijvoorbeeld onze e-Gulden. Om die investering te beschermen worden oorlogen gevoerd en als e-Gulden EFL tegen de belangen van zo'n club pensioenspaarders in gaat is het dan ook niet heel onwaarschijnlijk dat er met een geringe investering geprobeert zal worden om de voortgang te stagneren.

De vraag is dus hoe wij denken dit gevecht te kunnen winnen. Ik luid hier de noodklok omdat de recente nieuwjaarswens mij er op wijst dat men hier denkt dat ze dat gevecht zelfstandig dienen te voeren en weten wat er moet gebeuren om van dit project een succes te maken. Ik weet niet in hoeverre anderen zich net als mij al jaren hebben uitgesproken en buitenstaanders met een klein EFL bedrag hebben betrokken bij de voortgang bij dit project, maar wederom sprekend uit mijn eigen ervaring kan ik slechts meedelen dat ik weet dat mijn groep niets liever zou willen dan dat ik het bij het rechte eind zal hebben en bereid zal zijn een deel van hun energie toe zal kennen aan promotie binnen de eigen kringen zodra er bewijs zal worden geleverd dat deelname van EFL hen een voordeel zal opleveren. Daarnaast wil ik nogmaals wijzen op de verborgen kracht van de vriendencampagne die nog zo'n honderdduizend nieuwe marketingmachines kan opleveren, na 9 jaar tijd is er echter slechts een clunje van 5000 man die het zijn tijd waard vind om zich op deze manier voor de munt in te zetten, daarvan komt 90% voort uit de eerste maand na lancering, toen er nog een verhaaltje werd gemaakt over een middelvinger naar de banken.

Dit bericht is mijn ultieme poging om de schrijvers en ondertekenaars van de nieuwjaarswens  tot het besef te laten komen dat wij meer geloof moeten hebben in de waarde en succes van ons eigen project. Als er derde partijen ingehuurd worden om hun talent in te zetten voor specifieke doelen juich ik dat van harte toe, maar betaal dan voor die diensten in onze eigen huismunt, EFL, in plaats van gebruik te maken van een ander geldprotocol. Om dit te fasciliteren is het nodig om een markt te hebben die deze activiteit ondersteunt en daarom deel ik nogmaals mijn gedachtegang dat een investering in EFL het beste via de markt van EFL kan verlopen, dan dat deze buiten de markt om wordt bekostigt. Ik ben me ervan bewust dat mijn eigen handelen uit het verleden het vertrouwen in de markt heeft geschaad, maar wil er slechts op wijzen dat ook ik fouten maak en dat ik al die fouten op eigen houtje heb moeten doormaken. Ik heb te weinig bewijs geleverd om het tegendeel te bewijzen met als belangrijkste breekpunt mijn optreden op de Nederlandse TV van een aantal jaar geleden waarin ik het af heb laten weten om mij volledig over te geven aan het proces, toch leert mijn ervaring achteraf dat ook dit de juiste keuze voor mijzelf was, omdat de mensen waarop ik vertrouwde (en daarmee doel ik niet uitsluitend op de EFL club) niet daadwerkelijk uit waren op het bereiken van de doelen die ik stelde, maar slechts op het beteugelen van deze ideeen.

Ik wil afsluiten met een positieve noot en herhalen dat we vandaag de dag alle mogelijke kansen en manieren waarop dit verhaal gaat aflopen voor het overgrote deel zelf in de hand hebben. Het grootste risico voor ons voortbestaat blijft de overheid die op ieder gewenst moment het strafbaar kan stellen om bijvoorbeeld energie toe te kennen aan het ondersteunen van cryptomunten, of het ontwikkelen van wallets, of het omwisselen van overheidsvaluta naar een geldsysteem wat hen niet aanstaat, of.... vul het zelf maar in. De beste verdediging tegen deze bedreiging is om de groep met betrokkenen dermate te laten groeien dat het buiten de invloedsfeer van een kleine club LiEFhebbers komt te liggen. Dit gaan we niet bereiken door vanuit die kleine club sturing gaan geven aan de manier waarop dit project vorm krijgt, maar in plaats daarvan moeten we er voor zorgen dat we zonder eigen initiatieven mensen weten aan te trekken die uit eigen redenen zich op hun eigen manier gaan bemoeien met de manier waarop de gebruiksfunctionaliteit zich gaat uitbreiden. De manier om dit voor elkaar te krijgen is door een markt te presenteren die mensen aanspreekt om zich actief in te zetten, dat is uiteindelijk ook de reden dat mijn eigen betrokkenheid voor deze munt is begonnen, ik zag een kans en die heeft zich tot op heden voor mijzelf enorm uitbetaald. Dat is enorm moeilijk om mee om te gaan, maar deze munt heeft nog een 100-tal Yoshi's extra nodig in plaats van dat men een tekst op de website publiceert waarin het gedrag van zo'n initiatiefnemer als ongewenst wordt neergezet.

Economie is een vorm van kunst, heel anders dan bijvoorbeeld wiskunde waarbij een absolute waarheid geldt. Wat de 1 mooi vind kan de ander weer lelijk vinden en het is dan ook noodzakelijk om zo veel verschillende smaken aan te bieden dat er voor iedereen wat lekkers tussen zit. Stop alsjeblieft met het publiceren van nieuwjaarswensen waar te lezen staat wat er moet gebeuren, dat is gewoon een absurde gedachte die er voor zal zorgen dat we niet verder zullen groeien. De geschiedenis leert dat bij het behalen van succes enorm veel verschillende figuren zal aantrekken die ieder op hun eigen manier precies denken te weten wat er moet gebeuren om van deze munt een succes te maken en laat die mensen vervolgens lekker hun ding doen. Tot slot is het denk ik noodzakelijk om te onderkennen dat wij (jammer genoeg) in een tijd leven waarin dat succes enorm basaal ervaren wordt. Ik ervaar dat juist als ons sterkste punt, omdat 1 simpel verifieerbaar getal iedere scepticus het zwijgen kan worden opgelegt. Ongeacht ons eigen morele besef is de Nederlandse maatschappij, inclusief bijvoorbeeld alle Florijn aanhangers die een schuldpapieruitgifte vieren als een revolutie terwijl hun aan de euro gekoppelde munt vrij zou zijn van speculatie, slechts gericht op een materialistische werkelijkheid en als de gebruikers van e-Gulden EFL daarin kunnen aantonen dat ze meer succes hebben dan een ander zal dit voor velen genoeg zijn om dit geldprotocol serieus te nemen en een deel van hun kostbare tijd aan e-Gulden EFL zullen toe gaan kennen, omdat ze vertrouwen hebben dat hen dit over verloop van tijd een voordeel gaat opleveren ten opzichte van anderen.


2
Alternatief geld / Komodo (KMD)
« Gepost op: 12 januari 2023, 21:11:41 »
Komodo is de huistoken van het Atomic Dex platform. In totaal zullen er 200 miljoen KMD gaan circuleren, momenteel krijg je ongeveer 5% rente (in Komodo) als je de munten op je Atomic Dex wallet stort en deze minimaal 1x per maand verplaatst, de rentebetaling is een soort van POS (proof of Stake) met de looptijd van 1 maand, vandaar dus de noodzaak om de munten minimaal 1x per maand te verplaatsen, op die manier blijf je nieuwe beloningen ontvangen.

De reden dat ik nu pas, nadat EFL reeds meer dan een jaar ondersteunt wordt door atomic dex, een bericht plaats over deze munt, is door de handelsactiviteit die zojuist plaatsvond op freiexchange. Ik zat er toevallig bovenop en de prijs schoot om verder onverklaarbare wijze binnen 10 minuten 4x van 500 satoshi naar 2000 satoshi, zelf was ik er toevallig zo vlot bij dat ik de schommeling 3x heb mee kunnen pakken. Ik begon met een bedrag van 400 KMD die ik over de periode van 1 jaar bij elkaar had verzameld en nu staat er een veelvoud van die hoeveelheid in mijn balans.

Ik heb zulke prijsactie nog niet eerder gezien en weet verder ook niet wat de verklaring is voor de beweging, maar dat het iemand centen heeft moeten kosten kan ik bij deze beamen, gezien mijn hogere saldo daarom dacht ik, laat ik die mensen van KMD eens een pleziertje doen en wat linkjes van de komodomunt op het forum neergooien.

meer info via : https://atomicdex.io/en/

3
Alternatief geld / Florijn papiertje uigegeven
« Gepost op: 06 januari 2023, 19:31:28 »
omdat ze bij florijn zo veel van schuldpapier houden hebben ze hun eigen versie uitgegeven. Het wordt enorm positief ontvangen, maar of iemand ook snapt hoe het werkt vraag ik me af.

betalenmetflorijn.nl

4
Belangrijke mededelingen / Libertaire partij start acceptatie EFL
« Gepost op: 10 december 2022, 09:17:13 »
https://youtu.be/7YBwnjPlePE?t=3541

voor donaties en lidmaatschap

5
Korte berichten / komodo bevestigingen
« Gepost op: 16 november 2022, 03:37:27 »
op dit moment is het maximaal aantal bevestigingen dat ik kan kiezen bij EFL op komodo, 5. Kan dit worden verhoogd naar 6 aub? Dit ivm oeruschild, die een aantal van 6 blokken aanhoud en het feit dat de bloktijd in die cyclus van 6 nogal varieerd is er volgens mij sprake van een risico.

6
Economie discussie / Het geweten van Yoshi
« Gepost op: 06 oktober 2022, 11:43:54 »
Dag allemaal,

zoals jullie in mijn laatste bericht over Guldencoin kunnen lezen vind ik de bedrijfsplannen van Rijk grenzen aan oplichting. Niet alleen wordt er voor een kwart miljoen aan NFT's verkocht, maar deze NFT's worden ook nog eens pas over 9 maanden geleverd.

Het is altijd makkelijk om anderen ergens van te beschuldigen, maar je moet ook altijd kritisch naar jezelf blijven kijken.

Sinds ik in maart heb aangegeven dat mijn EFL's vanaf nu te koop staan is de omzet uit de markt verdwenen. In tegenstelling tot ieder ander met EFL's gebruik ik mijn EFL's echter in het dagelijks leven. Ik spreek me uit als voorstander van dit geldsysteem en probeer actief nieuwe mensen te betrekken bij het project. Ik eet minimaal 1x per week van mijn e-Guldens en heb hier in de lokale economie al een enorme varieteit van producten en diensten ontvangen in ruil voor EFL.

Echter, met de huidige marktcondities toont EFL voor mij niet de waarde aan als het momenteel doet voorkomen. Zodra EFL een sprongetje maakt in de prijs wordt ik aangesproken op straat dat het leuk en positief is wat er gebeurt en dan denk ik bij mezelf, ze moesten eens weten, je kan die EFL's helemaal niet kwijt.

Er komen geen nieuwe orders in het orderboek, er worden geen orders uitgevoerd, ofwel, de prijs van EFL is gebakken lucht en er is niemand die op deze prijs het waard vind om zijn euro's om te ruilen voor EFL. Om die reden ga ik vanaf vandaag EFL's niet alleen te koop aanbieden, maar ook actief verkopen.

Omdat coingecko een markt als actief aanmerkt als er ten minste 1x in de 3 uur een order wordt uitgevoerd ga ik proberen om aan dit criterium te voldoen, zodat de internationale gemeenschap ten minste weet dat EFL nog actief is. Mijn logica is dat er vanzelf een prijs komt waarop het voor mensen wel interressant wordt om EFL's te kopen en zo niet, dan weten we zodra de prijs op 0 staat ten minste dat we onze tijd ergens anders aan kunnen besteden.

Ik ben niet langer bereid de leugen van de huidige prijs te verdedigen en op deze manier kan ik mijzelf tenminste in de spiegel aan blijven kijken en met een goed gevoel over dit project blijven praten. Er zullen zeker weer mensen naar mij toekomen die gaan vragen waarom de prijs naar beneden aan het gaan is en dan kan ik ten minste het eerlijke verhaal vertellen, wat volgens mij moet zijn: Er is niemand in Nederland die zich ook maar in de verste verte interresseerd voor dit project en de mensen die het project uit willen dragen zijn niet in staat voldoende offers te brengen om hier verandering in te brengen.

Zoals de enkele lezer op dit forum wellicht weet ben ik na een troll actie van de NCTV nog altijd niet welkom om mijn berichten in chatgroepjes van EFL te plaatsen, dus als iemand deze boodschap voor mij kan laten doorsijpelen naar bijvoorbeeld discord of telegram dan is dat hartstikke welkom.

Ik wil nog even zeggen dat ik het natuurlijk zelf ook jammer vind dat er in het verleden niet voldoende winst is genomen om nu op lagere koers terug te kopen en dat alle vroege investeerders die op mijn aanraden een leuke winst hebben gerealiseerd allemaal zijn weggelopen en ik het betreur dat geld verdienen in mijn ervaring door deze club als onwenselijk wordt ervaren, maar ik put kracht  uit de gedacht dat als de koers gaat bewegen dit wellicht als resultaat gaat hebben dat mensen zien dat EFL niet zo dood is als het nu doet voorkomen, waarbij ik nog de kanttekening wil maken dat ik geen programmeur ben en er dus zeker momenten zullen zijn waarop ik mijn gestelde doel van 1 order per 3 uur niet zal bereiken.

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen die hieronder worden gesteld, maar ik ga er vanuit dat deze uitleg voldoende is voor mensen.


7
Korte berichten / Verjaardag
« Gepost op: 29 september 2022, 11:31:10 »
Hiep-Hiep Hoera!

Vandaag ben ik jarig en om dat te vieren geef ik 36*36 EFL weg aan alle mensen die raden hoeveel jaar ik al van mijn levenservaring loop te genieten.

Tijdens een speciale verjaardagsuitzending van Vrijheid Radio zullen de EFL's een nieuwe eigenaar vinden, iedereen is dus vanaf een uur of 20.00 van harte welkom om aan te schuiven.

Voorafgaand aan de Vrijheidradio uitzending maak ik mijn eigen stream waar ik een speciaal voor deze dag geschreven tekst zal voorlezen, waarin ik natuurlijk weer van harte mijn beklag doe over de gang van zaken in de wereld.

Geheel tegen de wens van sommige wordt er vandaag dus uitbundig feest gevierd, want succes mag gevierd worden! Mensen zullen zoals vanouds weer tot vermoeiends toe worden aangespoord om deel uit te maken van de missie die ik op poten heb gezet en wellicht vindt ik vandaag dus nog wel wat medestanders in mijn gevecht tegen de pedoclub.

Mijn livestream is inmiddels online, https://twitch.tv/KingHONKspiritSEE , en als je een berichtje in de chat achterlaat maak je kans op een prijs, zo eenvoudig kan het zijn.

De uitzending van vrijheidradio is beschikbaar via https://twitch.tv/vrijheidradio

De tekst die voor vandaag is voorbereid is beschikbaar via https://www.sgulden.nl/l/verjaardag/ en zal later deze week als hoogtepunt worden toegevoegd aan het discord kanaal waar alle voorgaande hoogtepunten ook te zien zijn.

Wellicht tot later vandaag!

8
Korte berichten / spaarplan
« Gepost op: 15 juni 2022, 22:58:17 »
stuur een maandelijkse tweet de statistieken over het spaarplan.

11
Media / twitch give away
« Gepost op: 10 maart 2020, 13:35:33 »
win tot 22 EFL iedere 20 minuten!

https://www.twitch.tv/hodlerhangout

12
Alternatief geld / Novo currency
« Gepost op: 04 februari 2020, 16:02:10 »
https://novocurrency.com/nl

Nieuw project van Rijk Plasman, gericht op, jawel, een eerlijke verdeling. Ik zal mijn mening nog even voor me houden, maar wat vinden jullie van deze nieuwe move? Is een munt gericht op eerlijke verdeling niet hetzelfde als stellen dat je huidige nlg project niet eerlijk is verdeeld, en is dat dan niet extra grappig dat de nlg aanhang al jaren het argument opbrengt dat nlg zo veel eerlijker is verdeeld dan efl en daarom de betere munt zou zijn?

Benieuwd naar de reacties.

13
e-Gulden discussie / Yoshi in het berenbos
« Gepost op: 25 januari 2020, 23:59:30 »
Ha iedereen, 2020 alweer, weten jullie nog hoe we met 4 man zo'n 6 jaar geleden Stichting e-Gulden Foundation de wereld in hebben geholpen? Bij de lancering van de stichting hebben we een schrijven de wereld in geholpen en daar wil ik graag nog eens naar verwijzen, in deze tekst ga ik verder op de tekst en kijk ik 5 jaar later hoe de vlag erbij hangt.

http://egulden.org/downloads/Een_ietwat_verlate_reactie_op_hetnu_al_roemruchte_EBA_rapport_definitief.pdf

De conclusie van 2014, waren de volgende:

1. e-Gulden EFL heeft een enorm negatieve start doorgemaakt, maar buiten negatief sentiment werkt de techniek uitstekend.

2. Het grootste risico voor cryptogeld is de overheid.

Laten we maar gewoon bij 1. beginnen. In april van 2017 begon de manipulatie van de cryptomarkten door financiele instellingen, hier heb ik meerdere artikelen aan besteed waarvan een deel hier: https://sgulden.webnode.nl/yoshi-livo2/ kan worden teruggelezen. In de 9 maanden die volgen hebben alle EFL bezitters van het eerste uur met winst hun e-Gulden kunnen verkopen en ik heb hier ook tot opgeroepen naar de mensen die EFL hebben gekocht, bijvoorbeeld via een paper wallet die ik ze in de jaren daarvoor mogelijk heb verkocht. Eigenlijk niets dan blije gezichten dus bij mijn volgers, maar dit is slechts een beperkt groepje, ik ben nu eenmaal niet zo'n marketing technisch genie en wijs mensen tot in de oneindigheid op de risico's als ze willen investeren in crypto, wat vaak resulteert dat iemand uiteindelijk niet gaat investeren, maar toch heb ik in die eerste paar jaar wel minimaal een miljoen EFL weten door te verkopen aan derden, ik zal nog maar eens herhalen dat de meeste van die mensen hier dus uitermate tevreden over waren.

Toen kwam daar augustus of september 2017, de maand waarin JNS mij betichtte van censuur en het vertrouwen in mijn persoon werd opgegeven door het starten van een nieuwe facebookgroep. Het contact werd verbroken, precies in de periode dat communicatie uitermate belangrijk was, bedankt nog JNS, dat mijn mening over jouw cryptoproject, wat via EFL de strijd wilde aangaan met groupon en waar ik dus geen heil in zag, je zo aan het hart ging dat je besloot om met een hoop leugens en bedrog de rest tegen me op te zetten. Het heeft er deels voor gezorgd dat EFL niet is doorgebroken bij het grote publiek, want man, wat waren we toch dicht bij op die dag in april 2018.

Het staat allemaal op film en is door meer dan 100.000 mensen bekeken, maar ik denk dat slechts weinig mensen hebben doorzien wat er op die dag nu precies gebeurt is. Om voor eens en altijd af te zijn van dit onderwerp en het definitief af te kunnen sluiten zal ik nog maar eens openbaren hoe dat ene moment alles had kunnen veranderen en dus ook waarom al die mensen die zeggen dat EFL niets is zo'n ongelijk hebben.

Eerst maar de link naar de opname van die dag: https://youtu.be/Lt9dp62tO7o?t=3295

en dan een bitcointalk post die ik ongeveer een maand daarvoor deel in het EFL topic: https://bitcointalk.org/index.php?topic=843017.msg32023737#msg32023737

Zoals je kan zien in de documentaire schiet de prijs van EFL omhoog met 300% zodra ik op het podium stap, persoonlijk denk ik dat er nog een aantal 1000% bovenop was gekomen als ik daadwerkelijk mijn donatie aan liberland op dat moment in de blockchain had verwerkt. Wat het uiteindelijke bedrag van mijn donatie dan geweest was weet niemand natuurlijk, maar ik denk enkele miljoenen euro's, als de mensen dat op TV hadden gezien was ons protocol zich heel anders gaan ontwikkelen dan dat er nu is gebeurt.

Want nadat ik mijn donatie dus niet deed op de dag dat ik gefilmd werd, deed ik diezelfde donatie voor dezelfde hoeveelheid EFL's een aantal weken later alsnog, alleen waren ze toen in euro's een stukje minder waard dan in die ene minuut waar we met heel de groep 5 jaar voor hadden gewerkt.

Laat ik het even heel duidelijk maken dat door die keuze van mij een heleboel mensen nadeel hebben ondervonden, maar daar ben ik er zelf niet 1 van. Alle EFL bezitters mogen mij beschuldigen van het niet nakomen van mijn belofte, maar hebben het dan niet bij het juiste eind. Zoals in de Bitcointalk post schrijf heb ik eindeloze liquiditeit gegenereerd en daar heb ik later ook gebruik van gemaakt. Daarnaast is er dus niemand die zich bij mij heeft gemeld om van die deal gebruik te maken, ik was dus naar niemand verplicht om op dat moment mijn transactie te voldoen. Ik benoem het niet doen van die transactie overigens een keuze, maar dat is niet helemaal waar, gewoon vergeten, samen met wat tegenwerking van Liberland die helemaal niet willen dat er iemand succesvol is en de huidige machtsstructuur wil openbreken. Daarom is het zo jammer dat die communicatie dus continue zo gesaboteerd wordt, maar nogmaals, ik ben de enige die er volgens mij beter van is geworden, want als ik op die dag mijn miljoenen had verdient was ik de rest van mijn leven voorgelogen door de mensen om mij heen, die slechts interesse zouden hebben gehad in mijn goed gevulde portemonnee en om die reden mij steeds zouden hebben voorgelogen zodat ik maar met mijn centjes over de brug zou komen.

Een andere winnaar van dat moment is denk ik op lange termijn toch ook e-Gulden EFL. Ondanks dat het jammer is dat we die kans hebben gemist, doordat we dus onze eigen doelstelling hebben verbroken door niet met elkaar in contact te blijven, kan het wel eens het beste zijn wat EFL is overkomen, want anders was EFL dus echt "mijn" muntje geworden, zoals ik overigens ook geheel verkeerd vermeld tijdens die docu, en ik denk dat we nu, al duurt het wat langer, veel beter op weg zijn doordat EFL nu een echte community munt wordt.

Communitymunt inderdaad, veel mensen spreken dat tegen, omdat ik me steeds op de voorgrond stel, maar gaan er aan voorbij dat het werkelijke probleem het gebrek aan anderen is. Bedenk je goed dat EFL meespeelt in een geopolitiek spel, hier wordt continu een valuta oorlog uitgespeeld, soms wordt die valuta-oorlog zelfs zo heftig dat het ombuigt naar een werkelijke oorlog waarbij mensenlevens in de waagschaal worden gezet. Het aantal tegenstanders van EFL is daarmee gigantisch, eigenlijk iedere partij die momenteel een vorm van macht heeft, heeft belang bij het falen van cryptogeld en dus ook EFL, dat is ook de reden dat er zo veel energie wordt gestoken om die markten te controleren en denken jullie nu echt dat de negatieve invalshoek die de media tentoon stellen toeval is, of zou er mogelijk via het nieuws geprobeert worden de publieke opinie te manipuleren? Ik ga voor dat laatste.

Ja, we zijn nog steeds bij punt 1, dat puntje over negatief sentiment, daar kan ik namelijk wel een boek over volschrijven en dat is dan ook de reden dat dit verhaal als titel "Yoshi in het berenbos" heeft gekregen, want man man man, wat zijn er een hoop beren die rondom EFL circuleren.

Dat sentiment gaat niet meer veranderen, daar had ik die ene minuut voor moeten gebruiken, ja precies, die ene die ik miste omdat ik er even niet aan dacht en er niemand was die zei: "joh, goede situatie die je voor jezelf hebt opgetuigd, zorg er nou even voor dat je die kans ook binnen kopt". Dan had ik het vast wel gedaan, want eigenlijk ben ik best een meegaand persoon en zit ik er helemaal niet op te wachten om ruzie uit te lokken, maar soms is het nu eenmaal nodig, je kan niet altijd over jezelf heen laten lopen.

Nee, EFL zal denk ik niet meer doorbreken voor dat Bitcoin dat weer doet. Volgens mij moet het team van EFL stoïcijns in het eigen product blijven geloven en zich van al die beren vooral niets aantrekken. Het belangrijkste is vertrouwen en dat bereik je door continuïteit. Gewoon iedere maandag met elkaar de nieuwe ideeen bespreken, zorgen voor voldoende plaatsen waar de prijs kan worden vastgesteld en dat is het wel. Zodra de euro zijn waarde verliest, of het nu komt doordat de economie instort door milieuwetgeving, of simpelweg omdat er een Duitse bank failliet gaat, het staat voor mij als een paal boven water dat ik in mijn leven een gigantische waardetransitie ga meemaken in de vorm van een globale reset, aangezien de Nederlanders de grootste spaarpotten hebben, hebben die ook het meeste te verliezen. Via EFL kunnen we nu ons goed werkende banksysteem gebruiken om een vangnet op te bouwen, maar als we dat nalaten kunnen we op het moment dat de nood wel aan de man is, alsnog via het vriendenprogramma aan de slag met EFL, echter zal die dan een stuk minder waard zijn dan wanneer we als Nederlanders nu al beginnen met het gebruiken van onze Nederlandse Bitcoin.

Dan punt 2. Het grootste risico voor het voortbestaan van cryptogeld is de overheid.

Ondanks dat ik nog steeds van mening ben dat de overheid een serieus gevaar vormt voor cryptogeld heb ik mijn mening wat bijgesteld omtrent het GROOTSTE gevaar voor crypto. Volgens mij is dat namelijk niet de overheid, maar de eigen community.

Iedere cryptomunt kent voor- en tegenstanders. Beide partijen reken ik tot de gemeenschap van die munt, het maakt namelijk niet uit of je enthousiast bent over de munt of ze juist het liefste door de grond zou willen zien gaan, je hebt interactie met een cryptogeld protocol en daarmee maak je onderdeel uit van de actieve community, dat is iets anders als de niet actieve community, die het potentieel van de munt vormen.

Zoals ik al eerder aangaf mensen cryptogeld protocollen zich in de wereld van de geopolitiek, dit is, omdat het voorheen enkel mogelijk was voor overheden om geld te creeren, die overheden (of de banken die de overheden hun geld lenen) worden nu de concurrent van de cryptomunt. Die business van geld uitlenen tegen rente is misschien wel de meest lucratieve ter wereld, ikzelf benoem het vaak als de grootste diefstal jegens de menselijkheid. Het is logisch dat degene die daar een vinger in de pap hebben er alles aan gelegen is om de concurrentie te belemmeren. Dit gebeurt dan ook volop, denk bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheid mislukte ICO's. Volgens mij is het meerendeel verzonnen door partijen die crypto schade toe willen brengen, door simpelweg waardeloze tokens met een goed verkooppraatje in de markt te zetten en daarna er van weg te lopen, eigenlijk precies zoals EFL ook begonnen is. Ja, nu ik dat schrijf, EFL zelf is bij de lancering hoogst discutabel ter wereld gekomen. Op de dag dat ik er voor het eerst over hoorde was er een enorme hoeveelheid media aandacht, zelfs radio Nederland 1 deed er verslag van. Een week later werden al die enthousiastelingen goed beetgenomen toen de prijs van EFL daalde van 50.000sat naar 160sat, dat zou toch wel aan moeten tonen dat cryptogeld zo onbruikbaar en niet te vertrouwen was?

Nou, niet dus, want toen kwam het huidige EFL team. Ondanks dat het een klein team is, zit het met de fundamentele kennis en opvattingen wat mij betreft uitermate goed. Dat team en die doelstelling van toen hebben geleverd, 100%. EFL is de euro aan het verslaan, al is het tergend langzaam, maar als ik mijn moment niet verzaakt had waren we nu echt een speler van formaat geweest, nogmaals, iedereen zou enorm blij moeten zijn dat dit toen anders is verlopen. Blij, omdat de manipulerende financiele instellingen nu met verlies hun EFL aanbieden, dit betekend dat iedereen goedkoper deel kan gaan uitmaken van onze club, maar de realiteit is dat men hier het liefste hard voor weg loopt, de redenen hiervoor zijn bijna altijd gebaseerd op ego en niet op economie of ambitie.

Zoals ik dus al aangaf denk ik dat de gemeenschap het grootste gevaar vormt van cryptogeld. Als we EFL als specifiek voorbeeld nemen kijk ik even naar mezelf. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat mensen mij bekritiseren, het gaat met up's en down's, maar het is schering en inslag. Mensen die in al die jaren niets van zich hebben laten horen willen hun eerste bijdrage laten gelden door kritiek te geven op het handelen van een ander. Ik wil eigenlijk geen specifieke voorbeelden noemen, maar ga het toch doen, gerelateerd aan EFL, dus volgens mij relevant.

Sinds het ontstaan van de vrienden campagne is dat de manier waarop ik graag zou willen zien dat vrijwilligers zich met EFL gaan bezighouden. Niet alleen omdat we op die manier ook iets aan die vrijwilligers kunnen teruggeven, maar ook omdat ervaring de beste leermeester is. Ik heb de whitepaper persoonlijk nooit begrepen, maar toen ik mijn eerste Bitcoins in mijn QT-wallet ontving begreep ik de kracht van de techniek. Steeds als er nieuwe mensen zich aanmelden is dat dan ook waar ik naar doorverwijs, vriendencampagne, meldt ze maar aan! Sinds een aantal maanden ontvang je nu ook een pot honing bij die actie, maar toen ik de kosten hiervoor vergoedde maakte ik direct de opmerking: die honing is gekristalliseerd voordat iemand het werk ervoor heeft verricht.

Nederland is een bijzonder land. Ondanks de beperkte oppervlakte en inwoneraantal heeft het een behoorlijke zeggenschap in de wereld. Dat is natuurlijk geen toeval, de reden hiervoor, is omdat het grootste oliebedrijf ter wereld voor 51% in handen in van ons koningshuis. Door de welvaart die dit bedrijf genereert is de levensstandaard in Nederland een van de hoogste ter wereld. Mensen zijn gelukkig en worden steeds ouder, het vuilnis wordt netjes opgehaald en niemand heeft er honger. Als je even zou vergeten wat voor ecocide er aan ten grondslag ligt mag je er trots op zijn, dus laat dat voor dit artikel maar even de strekking zijn, want het gaat er om hoe die oliewinsten uit het verleden de Nederlandse maatschappij heeft gevormd.

De meeste Nederlanders die ik ken geven niet zo veel om geld. Het is er immers genoeg en geld stinkt, dus daar blijven we maar liever van weg. Het is overigens van belang om onderscheid te maken tussen de generaties die geboren zijn met het internet en de generaties zonder, maar omdat het merendeel van de Nederlanders ouder is dan 40, spreek ik in dit verhaal even over de grootste groep met het meeste geld. Het meeste geld, want deze groep oudere Nederlanders heeft er immers ook langer voor kunnen werken. Deze mensen hebben Nederland enkel zien verbeteren, sinds de tweede wereldoorlog is de vooruitgang die is doorgemaakt ongekend, dit is voor het grootste gedeelte toe te kennen aan de mogelijkheid om eindeloos extra geld te blijven creëren in combinatie met het vertrouwen wat mensen in dat geld hebben. Deze groep mensen kent dus geen terugval, alles wordt steeds beter en omdat hen het verband nooit is uitgelegd tussen de oliewinsten van Shell en welvaart, denken de meeste van hen dat hard werken en trouw hun belasting afdragen er voor heeft gezorgd dat ze zo welvarend zijn. Ik zie dit dus anders, maar als je hierover in gesprek wilt treden stuit je al snel op onwelwillendheid om hierover te praten. Het heeft tot gevolg dat de communicatie stagneert en dat zorgt weer in vertraging van ontwikkeling van cryptogeld. Deze groep, die dus onder de niet actieve gebruikersgroep van EFL behoren, zal pas mee gaan met EFL als alles bewijst dat ze beter af zijn bij dat andere. Hun denken kan simpel worden gemanipuleerd, maar enkel door hen die ze vertrouwen. Dit is de reden dat in december 2017 zo veel mensen over bitcoin spraken, want die niet actieve groep met het meeste geld moest worden aangespoord om in het pump en dumo spelletje van de manipulator de financiele instellingen uit te kopen. Veruit het grootste deel van de cryptobezitters zijn dus ingestapt op koersen die hoger zijn dan vandaag en deze inmiddels actieve gemeenschap is volgens mij dus het grootste risico voor cryptogeld.

Het grootste gevaar, want het is deze groep die de niet actieve gebruikers kan overtuigen deel te gaan nemen in een nieuwe, menswaardigere, economie. Echter is deze groep actieve gebruikers vaak enorm amateuristisch en makkelijk te manipuleren. Ik verbaas me er steeds weer over hoe weinig kennis van zaken de mensen hebben als ik bijvoorbeeld in cryptopraatgroepjes op het internet de gemiddelde opmerkingen voorbij zie komen. Daarnaast is het ego van de gemiddelde actieve gebruiker nog groter dan een aap met 7 lullen, vaak zijn het jonge gasten die in korte tijd veel geld hebben verdient, en in de maatscshappij van vandaag betekend geld verdienen dat je gelijk hebt, dus gedragen ze zich zo ook. Als specifiek voorbeeld kan ik de Bitcoin maximalist noemen. Ja, je kan meer geld verdienen als je actief handeld, maar het rendement van een hodler maalt er niet om en is vaak beter dan van mensen die in altcoins investeren, zeker als je rekent vanaf het piekmoment. Die alternatieve munten werken als een soort hefboom op de bitcoinprijs, maar de gemiddelde actieve gebruiker die ik tegenkom praat over de prijs van zijn cryptogeld in fiat, hiermee gaan ze compleet voorbij aan de werkelijke waarde, namelijk de satoshiprijs van hun munt. Het toont maar weer eens aan hoe erg we nog aan het begin staat van de economische revolutie, mensen hebben vaak echt geen flauw idee, zelfs guru's op tv zijn vaak niet op de hoogte van blokbeloning en ook het verschil tussen een ICO en een volwaardige cryptomunt is vaak niet bekend.

Ach, wat schrijf ik toch al weer veel, misschien moet ik het toch maar vaker doen, maar eigenlijk schrijf ik deze tekst als een soort van afsluiting. Commentaar krijgen is prima, maar waarom zou ik me opstellen als masochist? Het is duidelijk dat mijn moment inmiddels bijna 2 jaar geleden was. Als ik toen mijn leven had opgeofferd was het allemaal anders gelopen en nu zal ik moeten accepteren dat mensen mij als sukkel zien omdat ik dat moment niet verzilverd heb. Ik weet dat de mensen waar het om gaat de juiste informatie hebben en kan hen allemaal recht in de ogen aankijken. Ik ben slechts verbonden met EFL, omdat ik het als de meest kansrijke munt zie die de niet actieve massa kan aantonen dat ze een enorm groot probleem hebben met hun spaargeld. Tegelijkertijd is dat allemaal nog niet aangetoond, dus zijn al die woorden van mij volgens hen niets waard. Dat ik al jaren een fantastisch leven heb waarbij ik iedere dag door EFL mijn vrijheid kan afkopen is volgens hen niets waard, dat is gewoon geluk geweest en heeft niets te maken met het falen van de euro. Nou, prima, tijd zal het leren is daar wat we dan maar op terug vallen. Ik kan vanuit mijn Liberland nederzetting maar een beperkte bijdrage leveren en als die bijdrage verkeerd wordt opgepakt, joh dan toch lekker niet? Natuurlijk zal ik een vinger aan de pols houden, want zoals ik al zei heeft EFL een enorme hoeveelheid tegenstanders die op alle manieren zal proberen de actieve gebruikersgroep die positief tegenover EFL staat met allerlei fake news te manipuleren in hun enthousiasme. Als de nieuwkomers die we bij EFL proberen te betrekken keer op keer kiezen voor de korte termijn en weglopen wanneer de winst in de zakken zit, dan is het volgens mij logisch dat je terugkeerd naar de veilige haven die je kent. Ik heb dus geen behoefte aan nieuwe mensen die weer iets fantastisch kunnen doen, maar daar tal van voorwaardes aan stellen. EFL is zo open als het maar zijn kan, als je iets wilt bijdragen sta je er vrij in, maar slechts opmerken wat er niet goed is, daar hebben we niet zo veel aan.

Ik wil nog afsluiten met een bedankje, want dit ritje met EFL is tot nu toe een prachtig stukje cryptogeschiedenis. Ik kijk uit naar de dag dat EFL door de euro gaat, niet omdat ik weer iets spannends heb bedacht, maar gewoon, omdat de vrije markt dat zo bepaald. Het meest waarschijnlijke acht ik het dat het zal gebeuren door een stijging van de Bitcoin koers en niet omdat de Nederlanders ineens inzien hoeveel risico ze lopen op hun spaargeld, maar hopelijk heb ik het een keertje niet bij het juiste eind en worden de mensen wakker voor de grootste diefstal in de geschiedenis van de mensheid en bevrijden ze zichzelf van monetaire apartheid en schuldslavernij.

14
Valuta Markt / GuldenTrader
« Gepost op: 10 augustus 2019, 03:56:07 »
Sinds augustus 2019 wordt EFL verhandeld op exchange.guldentrader.com. Met de toevoeging van de GuldenTrader Exchange komen er twee nieuwe valuta paren bij voor EFL, paren waar ik persoonlijk dan weer niet zo veel mee heb, namelijk NLG en euro. NLG is hier al vaker besproken, de euro is bij iedereen bekend. Toch is dit nu dus voor het eerst in 5 jaar dat er een directe euromarkt beschikbaar komt voor EFL. In het verleden zijn er natuurlijk partijen als litebit, bitcoinmeester of bitbill die een euro koppeling aanboden, maar deze plaatsen functioneren dan als tussenpartij en verkrijgen die munten op een bitcoinmarkt. Ze berekenen de prijs aan hun klanten door in euro's, dat wel, maar dat is een verschil met wat er nu beschikbaar is gekomen op exchange.guldentrader.com. Een handelsmarkt met orderboek tekent een lijn in de tijd. Die lijn wordt getekend met bepaalde voorwaarden, daarom kan je hem vergelijken met andere lijnen die worden gemaakt.

Persoonlijk vind ik die lijn dus bijzonder interessant, daar ben ik ook altijd naar op zoek als ik een nieuw muntje tegen kom. In zekere mate kan gesteld worden dat op termijn de markt stabieler zal worden naar gelang er meer valuta paren worden toegevoegd, onder voorbehoud dat er ook liquiditeit aanwezig is in die markten. En dat is wat er nu moet gaan blijken, gaan er NLG-ers die prijs opbieden? Durven mensen de stap te nemen om zich aan te melden op zo'n website als guldentrader? Persoonlijk hoop ik het van harte, want het gaat naar verwachting nog even duren voor men ook daadwerkelijk met iDeal kan afrekenen. Voorlopig zie ik toch een redelijk volume ontstaan en dat stemt positief, want zo veel EFL als er de laaste dagen ogenschijnlijk zijn verhandeld, dat zijn er een stuk meer dan er dagelijks bij komen.

GuldenTrader Exchange gaat EFL voor 5 jaar aanbieden. Tegen die tijd is het aanbod nieuwe EFL echt verwaarloosbaar. Nu worden er nog altijd meer dan 200 EFL op de markt gebracht, dat gaat door tot de volgende interval van 210.000 blokken, ofwel blok nummer 1470000 en dat is dan weer over 30000 blokken, dat zou wel eens heel dicht bij de verjaardag van Max Verstappen kunnen uitkomen, we gaan aftellen :)

Op het moment in de tijd dat dit blok passeert zal de blokbeloning van EFL halveren en komen er per dag nog een hondertal nieuwe EFL bij. Op 8 cent, wat de koers toch lijkt te zijn in de eerste 3 dagen van GT, zou dat dus 8 euro per dag betekenen, als je dan bedenkt dat er ruim 300 euro aan efl handel plaatsvind op enkel het platform van GuldenTrader Exchange stemt dat positief en is dat voor mij boven verwachting.

Hopelijk zal het in de toekomst mogelijk worden om EFL als basiseenheid aan de guldentrader beurs toe te voegen, het is per slot van rekening een guldentrader beurs. Vooralsnog gaat er dus een iDeal functionaliteit komen, deze zal vervolgens markt orders kunnen uitgeven, dat kan dus nog leuk worden.

Daarnaast is er dus ook een NLG markt actief, ook daar zijn al tienduizenden guldens van eigenaar verwisseld, je vraagt je af of ze bij NLG nog wel naar koersen kijken, maar ze gaan binnenkort alle orders annuleren en de munt naar een dubbeltje kopen zo is in de slack te lezen, nou dat beloofd wat. Voorlopig staat de koers nlg/efl op 10 tegen 1 met een uitschieter naar de 15.

Heb je vragen over het gebruik van guldentrader, of wil je een ervaring delen, dan is de ruimte hieronder voor jou gereserveerd, succes met handelen!

e-Gulden wordt op GuldenTrader Exchange tegen twee vallutaparen verhandeld:


15
Alternatief geld / Qredit (XQR)
« Gepost op: 10 augustus 2019, 00:41:37 »
Qredit XQR is de huismunt van het altilly platform en in de basis een clone van de ARK broncode.

Dit betekend 8 seconden per blok, en met tien muntjes per blok komt dit op ongeveer 108000 nieuwe munten per dag. Het systeem waarmee de munten tot stand komen heet Delegated Proof of Stake, of DPOS, wat een variant is op het gewone proof of stake. Dat proof of stake ben ik geen voorstander van, dat is bekend, DPOS is toch weer net iets anders. Een belangrijk verschil om te melden, is dat de inflatie een vast bedrag is, namelijk 10 munten per blok van 8 seconden, dat is een belangrijk verschil ten opzichte van munten die beloning op basis van een percentage, je krijgt dan een rente op rente model waarbij de inflatie dus exponentieel toeneemt, gelukkig is dat bij XQR niet van toepassing.

De website van Qredit is overzichtelijk en alle informatie die je bij een cryptogeldproject mag verwachten is aanwezig. Een degelijke blockexplorer bijvoorbeeld, en een link naar github. Ja, het is eigenlijk absurd dat ik het moet typen, maar ik heb zojuist ook een stukje over florijncoin neergeschreven, dus zet ik het er toch nog maar even bij.

De plannen zijn groots en momenteel staat XQR op 5 satoshi per eenheid, dit is de laagste koers die ik heb gezien sinds e-Gulden aan het Altilly platform is toegevoegd. XQR handelt tegen iedere munt die op het altilly platform aangeboden wordt, dus ook EFL. Momenteel is de koers hoger dan het ooit geweest is, dit hangt natuurlijk samen met de lagere koers van xqr, maar er zijn genoeg bots actief die de markt scannen op je order in te vullen nadat je heb plaatst, dus nog wel leuker is het om tussen een 5 en 6 satoshi met een kleine hoeveelheid efl's wat procentjes te pakken op zo'n xqr markt.

Nu goed, misschien is al deze tekst niet zo van toegevoegde waarde voor de mensen die het lezen, maar EFL wordt nu eenmaal verhandeld tegen XQR en daarom is het dan toch wel handig als mensen iets over zo'n project kunnen terugvinden, dus bij deze, hopelijk helpt het.

Pagina's: [1] 2 3 4 ... 14