Recente berichten

Pagina's: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10
21
e-Gulden discussie / Gaat "The Donald" ook de e-Gulden laten halveren?
« Laatste bericht door Johnny the selfkicker Gepost op 02 augustus 2017, 17:11:38 »
Gaat Donald Trump er ook voor zorgen dat de waarde van de e-Gulden gaat halveren?

Lees er alles over op ons nieuwe discussieplatform https://www.facebook.com/groups/EFLFoundation/
22
Belangrijke mededelingen / Re: Professionalisering van de Stichting e-Gulden Foundation
« Laatste bericht door Hans2 Gepost op 01 augustus 2017, 18:33:59 »
Hartelijk dank voor de uitnodiging, eind september is het wat rustiger voor mij en dan wil ik graag van gedachte wisselen.
23
Belangrijke mededelingen / Re: Nieuwe discussiegroep op Facebook
« Laatste bericht door bitwise-shifted Gepost op 01 augustus 2017, 12:25:17 »
Verklaar u nader, gevalletje pot verwijt de ketel dan maar?

Nelis,

Wat Johnny vergat te zeggen bij het opzetten van deze post (maar wat we jou wel heel duidelijk gezegd hebben) is dat de oude groep niet langer voor ons bruikbaar is omdat die groep niets meer of minder is dan een politiek pamflet van Yoshi Livo. De stichting schaart zich daar niet achter en heeft dat ook nooit willen doen. Vandaar dat je in 2014  ook uit het bestuur bent gezet.
Je bent als eenling nu een soort machtsstrijd aan het voeren over de naam en de mediakanalen van e-Gulden. Wij worden in de afgelopen twee maanden, een tijd dat we al onze aandacht kunnen gebruiken voor waar het echt om gaat, zeer zwaar door jou gestoord. We voelen ons als een stel chirurgen die in de operatiekamer wordt belaagd door een familielid van de patiënt die meent in zijn rechten te staan. En dat terwijl hij geen greintje verstand heeft van de symptomen en de remedie en wel van de daken loopt te roepen dat hij het allemaal zo goed weet.

Dat je het bij tijd en wijlen goed bedoeld daar twijfelen we niet aan, maar we twijfelen wel aan andere zaken. Wat je doet is de zuiverste vorm van stalken. Je laat zien dat e-Gulden smaakt naar Antwerpse Hiltons, culinaire hoogstandjes en met een dumpje zo is om te zetten in Bitcoins. Daarnaast laat je zien hoe hard het leven is buiten het fiatgeld-circuit. Je bent gewoon extreem, maar voor een buitenstaander neigt dat naar waanzin. Wij vinden het op zijn minst onhandig om extremiteit in het e-Gulden-vaandel op te nemen. Dat is nergens goed voor want geld is bedoeld voor de gewone man. Dat mensen het misbruiken voor excessen is hun goed recht binnen de bekende marges. Dat is de reden waarom geld geld is.

Je zult het met ons eens zijn dat je democratisch en als eenling gewoon niet de zeggenschap hebt over de e-gulden assets. Je zult het met ons eens zijn dat wij je hebben voorgesteld om je eigen politieke partij op te rechten waarbij je de e-Gulden desnoods als oplossing aankaart voor alle problemen die je wilt oplossen.  Je zult het ook met ons eens zijn dat wij je vriendelijk en uiteindelijk dringend hebben gevraagd om de stichting daar buiten te houden. Je zult het ook met ons eens zijn dat je de facebookgroep e-Gulden (EFL) alleen in beheer hebt gekregen als lid van de stichting en deze nu oneigenlijk beheert. Eigenlijk ben je het gewoon met ons eens op deze hoofdpunten. De rest is wat ons betreft bijzaak.

Wat we je dus vriendelijk vragen is om de facebookgroep die je beheert een nieuwe naam te geven die jouw politieke doelstelling symboliseert. Desnoods mag je aangeven dat jij daarbinnen iedereen wilt helpen op het gebied van e-Gulden voor zover je er verstand van hebt. In de nieuwe groep ben je niet welkom omdat je ons vertrouwen bent kwijtgeraakt.
24
Hallo Hans,

bedankt voor je positieve reactie. Elk initiatief is welkom. We hebben elke woensdagavond een skype gesprek. wellicht kun je daar een keertje bij aansluiten? Deze zaken gaan lopen vanaf eind augustus, begin september als de "Oeruschild" operatie achter de rug is en onze ontwikkelaars ook hun schaarse vrije tijd weer eens voor andere zaken in kunnen gaan zetten. Stuur even een emailadres  en skypeadres naar support@egulden.org dan nodigen we je uit.
25
Versterking van het e-Gulden netwerk noodzakelijk / Re: Post 7: De verdediging - vervolg
« Laatste bericht door bitwise-shifted Gepost op 31 juli 2017, 11:50:50 »

en, hoe staat het ermee?

edit: als je wil dat mensen vertrouwen in dit project, hou je dan aan je eigen afspraken, schrijf niet in een week of drie laten we iets van ons horen om vervolgens na 4 weken nog niets van je te laten horen.

Nou,  dank je voor het vertrouwen!

De afronding van het oeru-schild ligt niet ver vooruit. Er is een stand van zaken, er zijn een paar openstaande punten, maar het moet ook worden uitgerold. En wie gaat dat allemaal doen?  Jij niet neen ik aan. Ik probeer deze drie punten bij elkaar te brengen.

Heel simpel gezegd kan een klein netwerk als dat van e-Gulden door middel van miningpower aangevallen en beschadigd worden. Het is zelfs zo dat het economisch rendabel kan zijn om dat te doen. Maar er zijn natuurlijk ook andere motieven. Als je de situatie bekijkt waar we naar toe willen, waarbij e-Gulden fungeert als country-coin, dan blijft de situatie bestaan dat het e-Guldennetwerk niet de meerderheidheid van de beschikbare Proof of Work capaciteit kan herbergen. Dat komt omdat meerder coins en landen uit dezelfde werkcapaciteit putten (=Miners die werken op het scrypt-algoritme). We konden wel een nieuw algoritme bouwen, maar daardoor creeer je een andere munt en is het uitstel van executie omdat miners gewoon gehuurd kunnen worden. Het probleem geldt voor alle ALT-coins. Daarnaast speelt ook dat het minersrendement bij een gelijkblijvend economisch gewicht ieder jaar halveert en daarmee de financiële motivatie om het netwerk te verdedigen.

Voor de toekomst van de e-Gulden is het noodzakelijk dat het netwerk verdedigd kan worden door die mensen die belang hebben bij het voortbestaan ervan en bij het handhaven van de uitgangspunten ervan. Daar zijn kosten aan verbonden en daarom is de randvoorwaarde dat die kosten lager moeten zijn dan dat er aan solidariteit opgebracht kan worden. Bij de zoektocht naar een oplossing moesten we ervoor zorgen om niet in de general-ledger val te trappen, waarbij de e-Gulden overeind gehouden zou worden door een consortium. Bitcoin-versus-Bullshit zou op dit moment een verplichte leiddraad moeten zijn https://www.youtube.com/watch?v=SMEOKDVXlUo&feature=youtu.be&t=930

We moesten er dus voor zorgen dat iedereen in staat gesteld wordt om te participeren zonder dat een individu of een consortium (anders dan een democratische meerderheid) de macht over de e-Gulden-blockchain naar zich toe kan trekken. Wij realiseren dat door miners-identiteit in het het systeem te betrekken. Daarbij spelen drie zaken.
1e. Nu is het zo dat, als iemand de meerderheid heeft van de minercapaciteit, deze het laatste stukje van de blokchain kan vervangen en zo hetzelfde geld meerdere malen kan uitgeven. Dat kan worden uitgesloten door het onmogelijk te maken om meer dan vijf blokken achter elkaar te laten minen door miners die niet geïdentificeerd zijn. Geïdentificeerde miners kunnen een dergelijk bedrog niet uitvoeren omdat een dergelijke daad openbaar en bewijsbaar is en gekoppeld aan de dader.
2e. Een vijandige wijziging van het netwerkprotocol zelf is mogelijk als een miner-meerderheid voor een nieuwe richting (harde vork) kiest. Als daartoe altijd toestemming door geïdentificeerde miners nodig is kan een protocolwijziging nooit plaatsvinden door een puur vijandige opzet.
3e. Als een miner frequent en willekeurig zijn bijdrage fors verhoogd of verlaagd kan dat de gemiddelde bloktijd van twee minuten ernstig verstoren. Goed gedrag op dit punt is een voorwaarde voor certificering.

De realisatie van het OERU-schild omvat de volgende elementen.
1e. Degene die een e-Gulden-blok aanmaakt kan daaraan een onvervalsbare handtekening toevoegen. Vanaf versie 1.3.1 controleert de e-Gulden software of degene die de blokbeloning krijgt uitgekeerd ook daadwerkelijk degene is die het blok heeft aangemaakt. De handtekeningcontrole is inmiddels in de alphaversie operationeel. De handtekening procedure moet nog op Github worden beschreven en de handtekeningprocedure zelf is een eenvoudige ingreep voor een stratum-pool-beheerder.
Inmiddels zijn er twee pools operationeel die een dergelijke identificatie toepassen. De oeru-alpha-versie controleert hierop en rapporteert gecertificeerde blokken in debug.log

2e. De stichting Electronic Gulden Foundation maakt een lijst met oerubase-adressen openbaar van gecertificeerde personen of instanties. Aan die publicatie gaat een openbare certificatieprocedure vooraf en gecertificeerde handtekeningen worden in de blockchain zelf gepubliceerd. Een certificering kan ook worden ingetrokken als een partij niet meer voldoet aan de openbare certificatievoorwaarden.

3e. Rapportage van gecertificeerde blokken vindt plaats in de blockchain. Explorers krijgen een hulpmiddel om certificering in beeld te brengen (via rpc). Een extern hulpmiddel zal worden toegevoegd aan Github en is momenteel te gebruiken via https://e-gulden.org/oeru=blokhoogte. Publicatie van gecertificeerde instanties alsmede de certificatie-tekst zal gebeuren op e-gulden.org

Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar veel veranderd er niet. Door identificatie sluiten we vijandigheid uit. Als miner mag je bewijzen wie je bent, maar dat hoeft niet. Zo niet dan moet je om de vijf blokken even wachten op iemand die dat wel doet en die openbaar belooft heeft om zich aan openbare afspraken te houden.
26
Versterking van het e-Gulden netwerk noodzakelijk / Re: Post 5: De markt
« Laatste bericht door bitwise-shifted Gepost op 31 juli 2017, 11:03:14 »
het adres waar wij een oogje in het zeil mogen houden is onjuist.

Goed van je! Dat adres betrof twee donaties van twee e-Gulden-leden aan Bittrex ter compensatie van de schade. Ik heb het doorgestreept en vervangen door het goede te bewaken adres.
27
Belangrijke mededelingen / Re: Professionalisering van de Stichting e-Gulden Foundation
« Laatste bericht door Hans2 Gepost op 31 juli 2017, 09:27:53 »
Mooie plannen, maar met zo wijnig mensen lijkt mij het te zwaar om de kar van eGulden te trekken. Misschien is het een keer mogelijk om met iedereen die nog een paar uurtjes overheeft per week en eGulden een warm hart toe draagt bij elkaar te komen en de zware taken gaan verdelen. Nu heb ik het gevoel dat we elkaar meer in de weg lopen dan dat er concrete voorwaartse stappen worden gezet.
28
Belangrijke mededelingen / Nieuwe discussiegroep op Facebook
« Laatste bericht door Johnny the selfkicker Gepost op 31 juli 2017, 08:16:20 »
De oude Facebookgroep was niet meer bruikbaar voor de leden van de Stichting en de direct betrokkenen aangezien de beheerder naar eigen goeddunken bestuursleden en berichten verwijderde. Dit is uiteraard niet werkbaar zeker gezien het rancuneuze gedrag van de beheerder.Er is daarom een nieuwe Facebookgroup in het leven geroepen onder de tijdelijk nog wat onvriendelijke naam https://www.facebook.com/groups/349132215521411 . We hopen dat de huidige beheerder in het belang van e-Gulden en de leden de groep alsnog over zal dragen aan het bestuur.

Want het is duidelijk dat dit NIET is het belang van de liefhebbers van e-Gulden is, maar vooralsnog was dit de enige mogelijkheid om weer de mening van ieder bestuurslid en alle betrokkenen in alle vrijheid te laten horen.

== MODERATIE ==
In tegenstelling tot de oude groep zal er moderatie in de nieuwe groep plaatsvinden indien reacties beledigend zijn voor leden van de groep. Ook regelrechte ad-hominems zullen niet getolereerd worden. Reacties worden verwijderd en de toegang tot de groep wordt geblokkeerd bij overtreding. Verder zijn er geen restricties en is iedereen van harte welkom. 
29
Belangrijke mededelingen / Professionalisering van de Stichting e-Gulden Foundation
« Laatste bericht door Johnny the selfkicker Gepost op 30 juli 2017, 21:46:38 »
Time for Change!

Ruim drie jaar bestaat de stichting Electronic foundation. Bij de eerste opzet werd ervan uitgegaan dat de community rond eGulden een dusdanig zware rol zou gaan spelen dat de rol van deze stichting heel beperkt zou kunnen blijven. Hoewel de stichting met 4 man begon werd de bemanning door de noodzaak tot het verwijderen van één persoon en het zelf vrijwillig opstappen van een ander al snel teruggebracht tot een puur technisch team. Geen probleem omdat toch al verwacht werd dat het veldwerk als reclame maken, familie, vrienden en kennissen enthousiast maken iets was dat door de communitty spontaan opgepakt zou worden. Dat was tenslotte in het belang van elke e-Gulden bezitter.

Hoewel de eerste opzet wel enthousiast ontvangen werd was deze zodanig opgezet dat deze buitenstaanders eerder afschrok dan dat zij e-Gulden hierdoor spontaan zouden zouden omarmen. De inititatieven stierven begin 2015 dan ook onvermijdelijk een stille dood. Het werd in de zomer van 2015 heel stil rond e-Gulden. Niet binnen het ontwikkelteam dat de handen vol had om technisch bij te blijven en nieuwe ontwikkelingen (EFL.NL) te implementeren, maar alle promotionele acties liepen muurvast. Campagnes trokken hooguit een handvol mensen. Het is niet voor niets dat oorspronkelijke pre-mine nog volledig in tact is gebleven. Niemand wilde het gratis geld. Een probleem waar andere coins overigens ook tegenaan gelopen zijn.

Alle noodzakelijke organisatorische functies professioneel uitbouwen met slechts twee man die de handen al meer dan vol hadden werkte uiteraard niet.  Een dergelijke professionele opzet van de stichting, zowel qua organisatorische opzet als marketing, promotie, imagebuilding etc. bleef puur door tijdgebrek en het helaas volledig ontbreken van elke steun uit de community uit.

En dus wordt het na drie jaar eens tijd voor wat bijsturing. Ofwel verandering. Change!

De afgelopen maanden is er een eerste globale aanzet gemaakt om te komen tot een professionele aanpak. In drie jaar tijd evolueert nu eenmaal alles. Ook de manier van denken over cryptogeld. Voorbeelden:

Illusies verdwijnen, andere komen er voor terug.

Vertrouwen in mensen en instanties wordt lopend opgebouwd en gaat weer te paard.

Hemelfietsers landen weer op aarde.

Roze wolkjes verdwijnen in het zonlicht.

Kortom,  de ideeën van drie jaar geleden zijn de ideeën van nu niet meer.

En dan kijken we niet alleen naar eigen stichting, maar ook naar concurrenten, collega's of hoe je ze noemen wilt. Een nog steeds snel groeiende groep die ondanks de vermakelijke heisa en bombarie die men soms produceert vrijwel nergens ook maar een poot aan de grond heeft gekregen. Studiemateriaal genoeg dus en daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

Alle serieuze ontwikkelaars van cryptomunten weten inmiddels wel dat de grote massa met de media voorop, echt niet staan te juichen over hun technologische hoogstandjes. Integendeel zelfs.
Zie dit artikel uit de telegraaf van vandaag: http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/28793225/__Topbelegger_waarschuwt_voor_bitcoin__.html
Het wantrouwen en cynisme viert hoogtij. Een zeer klein groepje enthousiastelingen praat elkaar en zichzelf moed in dat het met "hun" munt wel goed zal komen. En als de koers van "onze munt"  maar genoeg omhoog zou gaan dan komt alles vanzelf weer goed.

Meer zonneschijn.

Iedereen rijk.

Vrede op aarde!

Alle macht bij de bezitters van cryptogeld

Nu, dat gebeurt nu niet, dan niet en nooit niet,  natuurlijk.  Maar veel mensen hebben nu eenmaal de grootste moeite om feiten en wensdenken van elkaar te onderscheiden.

Globaal plan.

Tijd dus om in het najaar van 2017 een stevige professionalisering van de e-Gulden in gang te zetten.

Wat we ondermeer aan gaan pakken? Een (niet compleet) aantal voorbeelden in een willekeurige volgorde:

1. Er zitten een paar ingrijpende maar wel zeer positieve technische veranderingen aan te komen. Dat is van het allergrootste belang voor e-Gulden en dat gaat echt vóór alles. Alle andere punten komen daarna pas. Het duurt misschien even maar dat is dan maar jammer. Het is voor het goede doel.

2. Organisatie en positionering. Een beleidsplan over wat  e-Gulden is, waar het voor staat en wat we nu met eGulden gaan doen. Geschreven in samenwerking met iedereen die bereid was een positieve inbreng te leveren. Met dit plan in de hand moet een ieder in twee minuten weten waar egulden voor staat.

3. De marketing van de munt. En dan niet alleen in de eigen kring ("Het zogenaamde preken voor eigen parochie" zoals tot nu toe gebeurde maar juist daarbuiten) of in subgroepjes uit de samenleving.  We willen iedereen kunnen bereiken, niet alleen minderheidsgroeperingen.

Voor het betalingsgedeelte (e-Gulden als geld) is eFiliaaL al in het leven geroepen, voor de munt is echter nog niets geregeld. Ook dat gaat dus veranderen. En op een spectaculaire manier. Dat is wel zeker.

4. Communicatie naar alle relevante stakeholders op hun eigen niveau. Ofwel een eigen beleid per stakeholder.
Wat willen we met wie bereiken?  Een communicatieplan dat in het najaar in werking gaat is inmiddels voltooid. Het voorziet in nieuwe communicatiekanalen en het volledig afstoten van een aantal onwenselijke.  Ook het de kop indrukken van hardnekkig naar buiten gebracht "fake news" door mensen die daar belang bij denken te hebben,  staat op het lijstje.

5. Samenwerken met serieuze derde partijen met interesse in de vele mogelijkheden van eGulden.

6. Intense samenwerking met inititiatieven of afsplitsingen zoals EFL.NL, eFiliaal en (toekomstige) anderen.

7. Diverse maatregelen om het community aspect toch weer nieuw leven in te blazen. We zijn ervan overtuigd dat vooral enkele andere maatregelen die we in petto hebben het enthousiasme binnen de community zullen stimuleren. Bijvoorbeeld een vorm van een CERS.

8. Het onvermijdelijke einde van de (schadelijke) premine en hoe dat optimaal te organiseren.

9. Uw idee? Laat het ons weten. Deze lijst is nog niet compleet maar hoe meer serieuze(!) input hoe beter. 
30
Ontwikkeling en technische discussie / Re: verbeterpunten
« Laatste bericht door Nelis Gepost op 30 juli 2017, 14:14:24 »
Bij grote softwarebedrijven is het niet ongebruikelijk om een zogenaamd change enhancement request systeem (CERS) op te zetten.

Hierbij kan elke gebruiker (meestal bedrijven)  verzoeken tot aanvullingen, verbeteringen etc. indienen. Die worden op een openbare lijst verzameld en zijn voor iedereen in te zien.

Periodiek, meestal eens per jaar,  wordt er een dan een stemming georganiseerd waarbij iedereen een aantal punten te verdelen heeft over de openstaande verbetervoorstellen.

Ook de resultaten van die stemming zijn dan weer openbaar. De volgende stap is meestal dat er een prijskaartje aan de gekozen verbeteringen komt te hangen want grote wijzigingen/verbeteringen in de software worden direct doorberekend in de jaarlijkse licentiekosten. Niets voor niets in die wereld.

Hier gaat het bijvoorbeeld bij e-Gulden mis. Want hier zijn alle werkzaamheden zijn op vrijwillige basis. Er is bij e-Gulden niemand die ook maar ergens geld voor vangt (zoals je dat bij andere munten wel ziet). "Liefdewerk en oud papier" zoals de uitdrukking luidt.

En niet alle gebruikte software valt onder de Electronic Gulden Foundation. EFL.NL bijvoorbeeld niet. Dat is een particulier initiatief en wederom iets dat gratis aan de community ter beschikking is gesteld.

Op internet is vrijwel niets gratis. Mensen worden gevolgd voor reclamedoeleinden etc en daar wordt grof geld voor betaald. Daar wordt gratis software van bekostigd. e-Gulden heeft echter ook geen reclame- en/of trackingfaciliteiten en het is maar de grote vraag of dat wenselijk is. Kortom, er is geen enkel verdienmodel zoals andere munten dat wel hebben.

Dat maakt het invoeren van een dergelijk verbetersysteem knap lastig. Want elke aanvraag voor een verbetering betekent een extra belasting voor één van de toch al zeer schaarse vrijwilligers.

Kortom, een lastig dilemma. Iemand suggesties?  Of wordt het tijd om voor het gebruik van een deel van de software kosten in rekening te brengen? Of moet er een beperkte gratis versie en een betaalde pro-versie komen die dan wel aan veel meer eisen kan voldoen? Kan er een bijdrage uit de premine voor komen? Of zijn er veel betere mogelijkheden?

Laat eens van u horen.

zo lang de pre mine in tact blijft is bij mij alles bespreekbaar.
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10