Auteur Topic: vrijheidsbeleving met e-gulden  (gelezen 6377 keer)

Offline grumpy grandpa

 • Groentje
 • **
 • Berichten: 1
 • Karma: +0/-0
  • Bekijk profiel
vrijheidsbeleving met e-gulden
« Gepost op: 21 juni 2023, 11:36:10 »
Bitwise definieert in het niet beantwoordbare
Re: Nieuwe tekst: YOLO Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2023, 13:31:02
e-gulden als een propositie voor persoonlijke vrijheid.

Dat is een interessante stelling. Daar lees ik uit dat e-gulden mensen een vrijheidsbeleving zou kunnen geven die elders niet of moeilijk te krijgen is. Tegelijkertijd zou e-Gulden dan ook de typische beperkingen in de vrijheid van mensen weg moeten kunnen nemen. Beperkingen in je vrijheid die in de literatuur veel genoemd worden zijn bijvoorbeeld:

Wetten en regelgeving: Wetten kunnen bepaalde gedragingen of handelingen verbieden of beperken. Voor welke vrijheidsbeperkende wetgeving zie je e-gulden als oplossing?

Grondwettelijke beperkingen: In sommige landen zijn er beperkingen vastgelegd in de grondwet die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vergadering, vereniging en andere fundamentele rechten beperken. Deze beperkingen kunnen worden ingevoerd om de openbare orde, nationale veiligheid of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Censuur: Overheden kunnen beperkingen opleggen aan de media en communicatiekanalen, zoals internet, om de verspreiding van bepaalde informatie te controleren of te beperken. Dit kan de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie beperken. Waar kan e-gulden toegang garanderen die elders niet bereikbaar is?

Surveillance: In sommige landen kunnen regeringen uitgebreide surveillanceprogramma's opzetten om burgers te volgen, hun communicatie te controleren of hun gedrag te monitoren. Dit kan de individuele privacy beperken en gevoelens van vrijheid aantasten. Hoe verbetert e-gulden de privacy van mensen?

Beperkingen van mobiliteit: Regeringen kunnen reisbeperkingen opleggen, zoals visumvereisten, grenscontroles, immigratiebeleid en toegangsbeperkingen tot bepaalde gebieden, wat de vrijheid van beweging van individuen kan beperken. Waar kan e-gulden de beweging van mensen verbeteren?

Beperkingen op vereniging en vergadering: In sommige landen kunnen overheden vergunningen of toestemming vereisen voor openbare bijeenkomsten, demonstraties of protesten. Dit kan de vrijheid van mensen om zich te verenigen en hun stem te laten horen beperken. Hoe kunnen we e-gulden inzetten om iedereen aan het woord te laten komen?

Economische beperkingen: Overheden kunnen economische beperkingen opleggen, zoals handelssancties, prijscontroles of inbeslagname van eigendommen, die de economische vrijheid van individuen en bedrijven kunnen beperken. Welke beperkingen die mensen nu ervaren kan e-gulden wegnemen?

Financiële beperkingen:
Denk daarbij aan betaling en vermogensgroei als sparen en beleggen die niet voor iedereen zijn weggelegd. Hier wordt in de reactie zelfs nog expliciet de nadruk op gelegd. Wat kan e-gulden op dit punt dat andere valuta niet kunnen?

Discriminatie en ongelijkheid: Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid, sociale klasse of andere factoren kan de vrijheid van individuen beperken en hun toegang tot bepaalde rechten en kansen (en dus hun vrijheid) belemmeren. Waar ligt bij dit punt de kracht van e-gulden?

Noodtoestanden en oorlogstijd: Tijdens crisissituaties, zoals oorlogen, natuurrampen of epidemieën, kunnen overheden tijdelijke beperkingen opleggen aan de vrijheden van mensen in het belang van de openbare veiligheid en het algemeen welzijn. Wat is de rol van e-gulden in crisistijd?

Ik denk dat het goed is om deze punten eens dieper te behandelen, omdat het een inzicht kan geven in het feit dat een e-gulden veel meer kan betekenen dan bijvoorbeeld een Euro of een Dollar. Of misschien wel een Bitcoin.  Het is een kans om voordelen concreet te maken.

En concrete voordelen kunnen dan weer interessant zijn om mensen over de streep te trekken om zich eens in e-Gulden te verdiepen. Kun je je licht eens verder over dit belangwekkende  punt dat je hier stelt laten schijnen? Temeer daar het dan ook voor andere communitycoins zal gelden.


Offline bitwise-shifted

 • Administrator
 • Eindbaas
 • *****
 • Berichten: 866
 • Karma: +30/-1
  • Bekijk profiel
Re: vrijheidsbeleving met e-gulden
« Reactie #1 Gepost op: 22 juni 2023, 12:03:21 »
Bitwise definieert in het niet beantwoordbare
Re: Nieuwe tekst: YOLO Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2023, 13:31:02
e-gulden als een propositie voor persoonlijke vrijheid.

Dat is een interessante stelling. Daar lees ik uit dat e-gulden mensen een vrijheidsbeleving zou kunnen geven die elders niet of moeilijk te krijgen is. Tegelijkertijd zou e-Gulden dan ook de typische beperkingen in de vrijheid van mensen weg moeten kunnen nemen. Beperkingen in je vrijheid die in de literatuur veel genoemd worden zijn bijvoorbeeld:


Welkom grumpy grandpa. Misschien de antwoord-functie gemist, maar als je op het specifieke bericht klikt moets deze rechtsboven in beeld komen. Een bijzonder interessante voorzet overigens in de vorm van vragen die al lang beantwoord hadden moeten zijn en ergens bovenin de eGulden website hadden mogen prijken. Antwoorden is echter niet heel eenvoudig en vraagt om een project op zich. En vooral een brede discussie. De kans dat die duscussie ontstaat acht ik voorlopig niet zo groot dus laten we er eerst maar eens wat eerste gedachtes tegen aan zetten. Ik heb de wijsheid echt niet in pacht, maar een paar punten zijn met wiskundige zekerheid te beantwoorden. Je vragen laat ik veder in tact en ik antwoord met groene tekst.

Maar eerst een pas op de plaats als het gaat om het nut van EFL, waarbij een betere vrijheidsbeleving slechts een enkel punt is.
Het werkelijke nut is veel meer existentieel omdat het bestaande financiele systeem zeer onrechtvaardig is. Er MOET een andere oplossing komen om te voorkomen dat we belanden in volledige onvrijheid. Bitcoin in combinatie met communitycoins zoals e-Gulden is een veelbelovende oplossingsrichting met nog veel onbeantwoorde vragen. Daarom verbaast het me dat niet veel mee energie wordt gestoken in deze richting zolang het nog kan en al is het maar door experimenteren en vragen als deze te stellen. De basis van een gezond financieel systeem is stabiliteit en rechtvaardigheid. Die basis is zwaar aan het wankelen en het democratisch gehalte is vrijwel opgedroogd. Juist omdat de adoptie van cryptogeld gebaseerd is op vrije keuze is het een ideale gelegenheid voor een nieuw democratisch uitgangspunt. Kijk maar eens naar deze video die wordt afgespeeld in het kunstmuseaum in Den Haag en in het Rietveld Pavilioen: https://youtu.be/IszXpzIo_ZQ


Wetten en regelgeving: Wetten kunnen bepaalde gedragingen of handelingen verbieden of beperken. Voor welke vrijheidsbeperkende wetgeving zie je e-gulden als oplossing?

De Nederlandse wet is natuurlijk een ontzaglijk brede materie, maar het is zeker dat deze in de volle breedte tegen het licht gehouden moet worden voordat de e-gulden als nederlandse munt geaccepteerd zou mogen worden. Of andersom, mocht de e-Gulden als een soort natuurverschijnsel over nederland neerdalen, dan zal de volledige wet kritisch doorgelopen moeten worden. Niet omdat geld zo'n belangrijk deel van de wetgeving uitmaakt, maar omdat door de beschikbaarheid van cryptogeld diverse grondrechten onvoorwaardelijk kunnen worden gewaarborgd. De huidige wetgeving is gebaseerd op verwaterde grondrechten en zal bijgesteld moeten worden om te kunnen voldoen aan nieuwe feiten. Die oefening ga ik hier niet doen maar om je een indruk te geven zijn met name de begrippen "Bezit" en "Privacy" in het geding. Daarnaast is wetgeving een grote verzameling spelregels die gebaseerd zijn op natuurwetten. Bitcoin en daarmee eGulden is zo'n veranderende natuurwet. Op het moment dat de overheid niet meer over de mogelijkheid beschikt om geld te confisceren, bij te drukken en ondemocratisch te besteden, ontstaan er nieuwe verhoudingen en zullen er nieuwe spelregels moeten komen.
Overens vraag je naar vrijheidsbeperkende wetgeving. In dat kader is het aardig om een motivatie voor wetsvoorstel van groenlinks in Ierland aan te halen. Zij stelt dat, als je het goed beschouwd, iedere wetgeving een vorm van vrijheidsbeperking is, zodat het ook geen bezwaar is om de vrijheid van meningsuiting in te perken. Een soort jurisprudentie zeg maar. Dat dit, net zoals in Nederland de sleepnetwet (WIV) en de wetten rond de coronamaatregelen, flagrante schendingen zijn van basis grondrechten kan uitsluitend worden doorgevoerd door de grip van de overheid op geld en het onvermogen van het publiek om daar wat tegen te doen.


Grondwettelijke beperkingen: In sommige landen zijn er beperkingen vastgelegd in de grondwet die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vergadering, vereniging en andere fundamentele rechten beperken. Deze beperkingen kunnen worden ingevoerd om de openbare orde, nationale veiligheid of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Klopt. In andere landen zijn op deze vlakken juist de individuele vrijheid in de grondwet vastgelegd, maar hoeft een nieuwe wet niet aan deze grondwet te worden getoetst. Ik heb het al vaker aangehaald, maar het was Montesquieu die de macht van de overheid opdeelde in drie stukken.  De wetgevende macht was er slechts een van. Wat Montesquieu niet meenam was een vierde macht, de macht van het geld die hij impliciet bij de overheid neerlegde. Als de macht over geld voor een belangrijk deel bij de rechtmatige bezitter, het volk, komt te liggen krijgt het volk impliciet ook een veel groter aandeel in een vernieuwd machtsevenwicht. Het is helemaal niet bewezen dat daardoor wanorde zou ontstaan terwijl het vrijwel zeker is dat er een nieuwe orde ontstaat.


Censuur: Overheden kunnen beperkingen opleggen aan de media en communicatiekanalen, zoals internet, om de verspreiding van bepaalde informatie te controleren of te beperken. Dit kan de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie beperken. Waar kan e-gulden toegang garanderen die elders niet bereikbaar is?

Het is bijna een strikvraag. Mocht de eGulden voorwaarden scheppen tot subversiviteit is dat bij voorbaad de reden om het te verbieden. Op het moment dat ik ontsnappingsroutes via eGulden aangeef voor overheidscontrole dan staat dat daaraan gelijk. Satoshi zei het mooi: "Bitcoin is een wapen in de wapenwedloop voor vrijheid". Het is onmiskenbaar dat het aantal beperkingen (onvrijheid) alleen maar toeneemt. Op het moment dat dat tegenwicht krijgt zou dat tot een vorm van evenwicht kunnen leiden en niet ongezond zijn. George Orwell, Aldous Huxley en de situatie aan de oostkant van het voormalige ijzeren gordijn tonen ons dat het waarborgen van vrijheden een groot goed is. Overigens is je vraag een dubbele strikvraag. eGulden kan geen toegang garanderen maar kan deze juist beperken. Dit is een eigenschap van encryptie in zijn algemeenheid. Door toegang te beperken kun je je als individu beter beschermen.


Surveillance: In sommige landen kunnen regeringen uitgebreide surveillanceprogramma's opzetten om burgers te volgen, hun communicatie te controleren of hun gedrag te monitoren. Dit kan de individuele privacy beperken en gevoelens van vrijheid aantasten. Hoe verbetert e-gulden de privacy van mensen?

Door de inzet van encryptie. Middels encryptie kun je je bezit beschermen en afluisteren van communicatie voorkomen.


Beperkingen van mobiliteit: Regeringen kunnen reisbeperkingen opleggen, zoals visumvereisten, grenscontroles, immigratiebeleid en toegangsbeperkingen tot bepaalde gebieden, wat de vrijheid van beweging van individuen kan beperken. Waar kan e-gulden de beweging van mensen verbeteren?

Als dergelijke beperkingen niet door een duidelijke meerderheid  wordt gesteund kan de overheid dergelijke beperkingen alleen onrechtmatig opleggen. Dat vereist een onevenredige controle over financiele middelen.


Beperkingen op vereniging en vergadering: In sommige landen kunnen overheden vergunningen of toestemming vereisen voor openbare bijeenkomsten, demonstraties of protesten. Dit kan de vrijheid van mensen om zich te verenigen en hun stem te laten horen beperken. Hoe kunnen we e-gulden inzetten om iedereen aan het woord te laten komen?

Als je iedereen aan het woord wil laten komen die zich daartoe geroepen voelt dienen er geen vrijheidsbeperkende maatregelen te zijn, maar ook dan speelt het recht van de sterkste (hardst roepende). Veel beter is het om bindende referenda mogelijk te maken en betere voorzieningen voor openbare dialoog. "Stem met je portemonnee" is ook een uitspraak die je wel hoort in dit verband. En inderdaad als geld meer eerlijkheid representeert dan momenteel het geval is dan is er ook minder kans dat reclame (of propaganda) het werk is van een overheid die de vrije meningsuiting overstemd.


Economische beperkingen: Overheden kunnen economische beperkingen opleggen, zoals handelssancties, prijscontroles of inbeslagname van eigendommen, die de economische vrijheid van individuen en bedrijven kunnen beperken. Welke beperkingen die mensen nu ervaren kan e-gulden wegnemen?

Een e-Gulden transactie gebeurt van persoon naar persoon.  Daar is onherroepelijk, daar zit niets tussen en is niet tot deze personen te herleiden. Met de juiste voorzorgsmaatregelen is ook inbeslagname uitgesloten.

Je drie volgende vragen sla ik over. Ik heb nog meer te doen. Maar misschien kan iemand anders een poging wagen en dit is zeker niet het einde.


efl: LSt2u7BjW2H4C7bXmwpYdMby9iQc7ZvqAr

Offline grumpy grandpa

 • Groentje
 • **
 • Berichten: 1
 • Karma: +0/-0
  • Bekijk profiel
Re: vrijheidsbeleving met e-gulden
« Reactie #2 Gepost op: 22 juni 2023, 13:24:51 »
Hartelijk dank voor je reactie. Ik kom er nog uitgebreid op terug want één ding is uit je antwoord al duidelijk: Invoering van een cryptomunt als e-gulden is wel iets meer dan een blockchain in de lucht krijgen en houden. Dat wisten we al maar het kan nooit kwaad het eens goed op een rij te zetten. Overigens ben ik bekend met de reactieknop maar iemand met een voorkeur voor vrijheidsbeperking heeft er een slotje opgezet :) :)Meer reacties zijn natuurlijk zeer welkom. Samen kun je ergens komen, nietwaar?
« Laatst bewerkt op: 22 juni 2023, 13:32:38 door grumpy grandpa »

Offline grumpy grandpa

 • Groentje
 • **
 • Berichten: 1
 • Karma: +0/-0
  • Bekijk profiel
Re: vrijheidsbeleving met e-gulden
« Reactie #3 Gepost op: 25 juni 2023, 10:39:03 »
Bitwise definieert in het niet beantwoordbare
Re: Nieuwe tekst: YOLO Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2023, 13:31:02
e-gulden als een propositie voor persoonlijke vrijheid.

Dat is een interessante stelling. Daar lees ik uit dat e-gulden mensen een vrijheidsbeleving zou kunnen geven die elders niet of moeilijk te krijgen is. Tegelijkertijd zou e-Gulden dan ook de typische beperkingen in de vrijheid van mensen weg moeten kunnen nemen. Beperkingen in je vrijheid die in de literatuur veel genoemd worden zijn bijvoorbeeld:


Welkom grumpy grandpa. Misschien de antwoord-functie gemist, maar als je op het specifieke bericht klikt moets deze rechtsboven in beeld komen. Een bijzonder interessante voorzet overigens in de vorm van vragen die al lang beantwoord hadden moeten zijn en ergens bovenin de eGulden website hadden mogen prijken. Antwoorden is echter niet heel eenvoudig en vraagt om een project op zich. En vooral een brede discussie. De kans dat die duscussie ontstaat acht ik voorlopig niet zo groot dus laten we er eerst maar eens wat eerste gedachtes tegen aan zetten. Ik heb de wijsheid echt niet in pacht, maar een paar punten zijn met wiskundige zekerheid te beantwoorden. Je vragen laat ik veder in tact en ik antwoord met groene tekst.

Maar eerst een pas op de plaats als het gaat om het nut van EFL, waarbij een betere vrijheidsbeleving slechts een enkel punt is.
Het werkelijke nut is veel meer existentieel omdat het bestaande financiele systeem zeer onrechtvaardig is. Er MOET een andere oplossing komen om te voorkomen dat we belanden in volledige onvrijheid. Bitcoin in combinatie met communitycoins zoals e-Gulden is een veelbelovende oplossingsrichting met nog veel onbeantwoorde vragen.


Je ziet het huidige financiële systeem als onrechtvaardig. Als we het wat subjectieve begrip "onrechtvaardig" bij de kop pakken, dat heeft dat begrip verschillende aspecten. Ik bekijk die algemeen en geef een aanzet voor crypto maar juist daar is een andere visie van belang.

1. De ongelijke verdeling van rijkdom:
Algemeen punt: Het financiële systeem heeft geleid tot een aanzienlijke ongelijkheid in de verdeling van rijkdom. Er is een groeiende kloof tussen de welvarende bovenklasse en de rest van de bevolking. Deze ongelijkheid kan leiden tot sociale spanningen en beperkte kansen voor mensen met minder financiële middelen.
Crypto: Ook hier een enorme ongelijkheid. De early adopters beschikken over onevenredig grote aantallen munten. Voor de "onderklasse" is crypto onbereikbaar. Ik zie op dit aspect geen verschil maar sta open voor argumenten.

2. Speculatie en financiële crises:
Algemeen punt: Het financiële systeem moedigt soms speculatieve praktijken aan die leiden tot volatiliteit en financiële crises. Dergelijke crises hebben vaak een verwoestende impact op de bredere economie en treffen vooral degenen die het minst in staat zijn om zichzelf te beschermen, zoals de arbeidersklasse en de middenklasse.
Crypto: Is eigenlijk uitsluitend speculatief. Het heeft geen onderliggende waarde en de koers is gebaseerd op het bekende "greater fool principe".

3. Macht van financiële instellingen:
Algemeen punt: Grote financiële instellingen, zoals banken en investeringsmaatschappijen, hebben vaak aanzienlijke macht en invloed in het financiële systeem. Dit kan resulteren in een situatie waarin beslissingen worden genomen in het belang van deze instellingen, ten koste van het algemeen welzijn. Bovendien hebben sommige financiële instellingen zich beziggehouden met roekeloos gedrag en riskante investeringen die schadelijk kunnen zijn voor de bredere economie.
Crypto: Kan op dit punt beter scoren mits men het probleem van acceptatie als financieel middel breed weet neer te leggen. 

4. Gebrek aan transparantie:
Algemeen punt: Het financiële systeem kan complex en ondoorzichtig zijn, waardoor het moeilijk is voor gewone mensen om te begrijpen hoe het werkt en welke gevolgen het heeft voor hun leven. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot wantrouwen en frustratie bij het publiek.
Crypto: De complexiteit van crypto is zodanig dat 90% zegt er nauwelijks iets of helemaal niets van te begrijpen. Hier scoort crypto totaal niet. Voor de meeste mensen is crypto onbereikbaar en is het alleen geschikt voor een zeer kleine technisch onderlegde elite

5. Negatieve impact op het milieu:
Algemeen punt: Het huidige financiële systeem heeft vaak een negatieve invloed op het milieu. Het stimuleert economische groei ten koste van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan klimaatverandering. De kosten hiervan worden vaak niet voldoende internaliseerd, waardoor de lasten worden afgewenteld op toekomstige generaties en kwetsbare gemeenschappen.
Crypto:Het energieverbruik van munten als Bitcoin is dusdanig dat het alleen om die reden hier en daar al verboden is.

Samenvattend
Niet iedereen zal het er door de vele meningen die mogelijk zijn, over eens zijn dat het financiële systeem als geheel onrechtvaardig is. Er zijn ook mensen en maatschappelijke stromingen die geloven dat het systeem in principe wel rechtvaardig is, maar dat het een aantal verbeteringen en hervormingen nodig heeft om de hiervoor genoemde problemen aan te pakken. Deze verbeteringen liggen echter vaak op een maatschappelijk en politiek niveau en niet op een technisch vlak. Daardoor is het de vraag of crypto op het gebied van (on)rechtvaardigheid veel zal kunnen betekenen. Het is minimaal de vraag of onrechtvaardigheid zonder oneindige discussies als punt ten gunste van crypto te gebruiken is.

Offline bitwise-shifted

 • Administrator
 • Eindbaas
 • *****
 • Berichten: 866
 • Karma: +30/-1
  • Bekijk profiel
Re: vrijheidsbeleving met e-gulden
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2023, 20:40:49 »
Ha,  je hebt de reply-functie gevonden! Mooi. Kan er weer een beschuldiging van vrijheidsbeperking worden weggestreept.

En bedank voor je nieuwe werkstuk, want het zijn cruciale vragen en suggesties. Je stuurt wel een bepaalde richting in maar anderen mogen dat ook bijsturen. Als voorzet is het prima. En ik zal er zelf nog wel een voorzet aan toevoegen.

Je ziet het huidige financiële systeem als onrechtvaardig. Als we het wat subjectieve begrip "onrechtvaardig" bij de kop pakken, dat heeft dat begrip verschillende aspecten. Ik bekijk die algemeen en geef een aanzet voor crypto maar juist daar is een andere visie van belang.
Onrechtvaardig is zwak uitgedrukt. Ik noem het zeer onrechtvaardig en kan daar eenvoudig objectieve maatstaven aan toevoegen. Vanuit een individu beredeneerd is alles subjectief. Doortrapt is het als je stelt dat je te vertrouwen bent. Wat bedoel je met "Ik bekijk die algemeen"? Zinspeel je daarmee op objectiviteit? Ik kan je helpen met een stukje statistiek waar niet aan te tornen valt.  De feiten zeg maar: https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/chart. Daaraan zie je dat de onderste 50% van de bevolking slechts beschikt over 2% van het totale vermogen. Als je naar die grafiek kijkt dan is de betreffende gele band nauwlijks zichtbaar. Je kunt daar niet met een andere visie tegenaan kijken. Ja, je kunt op je kop gaan staan maar de bottom-line komt op hetzelfde neer. Geld is macht en de onderste 50 procent kan geen kant op.

Dan kun je nog zeggen dat die onderste 50% het aan zichzelf te danken heeft. Liever lui dan moe of te dom of zo. Toon maar eens met statistiek aan dat dat niet zo is. Natuurlijk heeft de huidige elite alle mogelijkheden om daarop te zinspelen en om materiaal over ons uit te gieten die de waarheid verhullen. Het is ook omgelooflijk stom (Niet alleen in financieel opzicht) om daar tegen in te gaan. Lees John Perkins maar eens en neem maar van mij aan dat het een tip van de sluier is: https://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man. Om van Julian Assange maar niet te spreken.

Dan zou je misschien nog kunnen zeggen dat onrechtvaardigheid niets met een financieel systeem te maken heeft, maar dat is nu net het punt. Het gaat om de ongebreidelde toegang tot geld van de elite, om de aantoonbare scheve verdeling daarvan en de criminele intenties daarom heen. Perkins laat klink en klaar zien hoe leningen = "de toegang tot FIAT geld" het middel zijn om de meerderheid in een wurggreep te brengen en te houden.


1. De ongelijke verdeling van rijkdom:
Algemeen punt: Het financiële systeem heeft geleid tot een aanzienlijke ongelijkheid in de verdeling van rijkdom. Er is een groeiende kloof tussen de welvarende bovenklasse en de rest van de bevolking. Deze ongelijkheid kan leiden tot sociale spanningen en beperkte kansen voor mensen met minder financiële middelen.
Crypto: Ook hier een enorme ongelijkheid. De early adopters beschikken over onevenredig grote aantallen munten. Voor de "onderklasse" is crypto onbereikbaar. Ik zie op dit aspect geen verschil maar sta open voor argumenten.

Dat is unfair in veel opzichten. Goed de marktkapitalisatie van crypto is net 1 Triljoen dollar. Die van Bitcoin de helft.
De Bitcoin verdeling is moeilijk te bepalen maar een beeld schept de rich-list: https://btc.cryptoid.info/btc/#!rich. Het is niet onwaarschijnlijk dat Bitcoinbezit in zekere zin het dollarbezit weerspiegeld. Probeer maar eens een Bitcoin te kopen als arme sloeber. Sterker nog, als je als arme sloeber het geluk had (en de slimheid bezat) om in een vroeg stadium Bitcoin te kopen dan is de neiging om er een vakantie-onderkomen van te kopen of het te gebruiken als een goede aanvulling op pensioen al snel erg groot.

Maar bedenk nu eerst dat die 1 Triljoen slechts een derde is van het totale bezit van die armste 50% en minder dan 1 % van het totale vermogen. Iedereen heeft nog alle kansen om in te stappen. Het crypto-bezit mag dan momenteel onevenredig zijn, maar het heeft weinig met onrechtvaardigheid te maken. En dat was de insteek. Nogmaals, 1 EFL per Nederlander zou voldoende moeten zijn. 8 eurocent! Onrechtvaardig? Reageer daar eens op!


2. Speculatie en financiële crises:
Algemeen punt: Het financiële systeem moedigt soms speculatieve praktijken aan die leiden tot volatiliteit en financiële crises. Dergelijke crises hebben vaak een verwoestende impact op de bredere economie en treffen vooral degenen die het minst in staat zijn om zichzelf te beschermen, zoals de arbeidersklasse en de middenklasse.
Crypto: Is eigenlijk uitsluitend speculatief. Het heeft geen onderliggende waarde en de koers is gebaseerd op het bekende "greater fool principe".

Juist, behalve het woordje soms! Zojuist hadden we het over onrechtvaardig, maar daarbij keken we alleen naar vermogen. Dat is tenminste nog bezit. Volgens het Credit Suisse Global Wealth Report van 2021 bedroeg de totale wereldwijde rijkdom ongeveer $431 Triljoen. Maar nu haal je speculatie erbij. Hoe groot zou het bedrag zijn dat op het spel is gezet? Als je niets hebt kun je ook niets op het spel zetten zou je zeggen. Maar dat geld alvast niet voor banken die zelf slechts een paar procent onderpand hoeven te hebben voor hetgeen zij uitlenen. Het zegt niets over de hoeveelheid risico die zij nemen.

Zet daar cryptogeld tegenover. Dat kun je niet uitlenen als je het niet hebt. Daarmee is het uitlenen van crypto puur speculatief terwijl het bezit van cryptogeld puur bezit is. Dat weerhoud niemand ervan om te speculeren maar dat is tevens veel eerlijker.

Nu heb je het natuurlijk over de waarde van cryptogeld tegenover fiatgeld en de waardes onderling, maar dan vergelijk je appels met peren. Wat zijn we nu aan het doen? Een financieel systeem gebouwd op FIAT vergelijken met een systeem gebouwd op crypto toch? In ieder geval kun je dan niet de onderlinge waarde vergelijken omdat een systeem gebaseerd op crypto uitsluitend bestaat uit crypto. Ik mag aannemen dat een systeem gebaseerd op crypto de totale waarde aanneemt van alles dan nu in Fiat wordt uitgedrukt. Dat op zich zou al handig zijn om te weten want nu weten we het niet. De complexiteit van geldhoeveelheden en FIAT-derivaten is enorm. Geldhoeveelheid wordt wel uitgedrukt in M1 M2 en M3 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geldhoeveelheid) en m3 voor de euro staat momenteel op 16 Triljoen, alles tot een looptijd van twee jaar. Maar wie leent wat aan wie? De aardigheid van crypto is dat we de geldhoeveelheid wel kennen; Heel nauwkeurig zelfs zolang we alles maar uitdrukken in Bitcoin. Zo weet je waar je aan toe bent als je op het punt staat om een eGulden te accepteren.


3. Macht van financiële instellingen:
Algemeen punt: Grote financiële instellingen, zoals banken en investeringsmaatschappijen, hebben vaak aanzienlijke macht en invloed in het financiële systeem. Dit kan resulteren in een situatie waarin beslissingen worden genomen in het belang van deze instellingen, ten koste van het algemeen welzijn. Bovendien hebben sommige financiële instellingen zich beziggehouden met roekeloos gedrag en riskante investeringen die schadelijk kunnen zijn voor de bredere economie.
Crypto: Kan op dit punt beter scoren mits men het probleem van acceptatie als financieel middel breed weet neer te leggen. 

Mooi, dan hoef ik op dit punt wat minder energie in te zetten. Alleen acceptatie is geen criterium als je de twee systemen met elkaar vergelijkt. Dan moet je kunnen zeggen "Wat is het beste systeem als het ander niet zou bestaan". Pas dan kom je tot een motief voor het een of het ander. Ik zal op je voorzet even inhaken met de kreet "too big to fail". "Te" is natuurlijk nooit goed maar het is duidelijk dat dat wel de huidige situatie is. "To big to fail" is ongezond per definitie en dat geldt voor veel van die grote financiële instellingen, zoals banken en investeringsmaatschappijen.


4. Gebrek aan transparantie:
Algemeen punt: Het financiële systeem kan complex en ondoorzichtig zijn, waardoor het moeilijk is voor gewone mensen om te begrijpen hoe het werkt en welke gevolgen het heeft voor hun leven. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot wantrouwen en frustratie bij het publiek.
Crypto: De complexiteit van crypto is zodanig dat 90% zegt er nauwelijks iets of helemaal niets van te begrijpen. Hier scoort crypto totaal niet. Voor de meeste mensen is crypto onbereikbaar en is het alleen geschikt voor een zeer kleine technisch onderlegde elite

Gebrek aan transparantie en complexiteit zijn natuurlijk twee totaal verschillende zaken. Als ik jou zeg dat 4+5 gelijk is aan 8+1 en jij kunt niet rekenen dan zul je me met groot ongeloof aankijken. Dan is 4+5 toch duidelijk iets anders als 8+1 ?! Je beschuldigt me vast van complexiteit, maar ik ben super transparant. Ik kan het je uitleggen en zo geldt dat ook voor crypto.
Crpyto is wiskunde en zo geldt dat ook voor algebra. Voor beiden gebruik je al snel een rekenmachine.

Maar misschien heb je het over de waarde van crypto, dat die minder transparant is dat die van FIAT. Nou, juist niet. Neem nu Bitcoin, waarvan je weet dat het er 21Miljoen zijn. Kan het duidelijker dan dat? Je kunt het ook niet aan iemand uitlenen zonder het fysiek over te dragen. Het totaal blijft 21 Miljoen. Maar probeer maar eens aan iemand te vragen hoeveel euro's er zijn. In het beste geval begint hij te raaskallen over m1, m2 en m3. Niemand weet het. Hoezo transparant?


5. Negatieve impact op het milieu:
Algemeen punt: Het huidige financiële systeem heeft vaak een negatieve invloed op het milieu. Het stimuleert economische groei ten koste van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan klimaatverandering. De kosten hiervan worden vaak niet voldoende internaliseerd, waardoor de lasten worden afgewenteld op toekomstige generaties en kwetsbare gemeenschappen.
Crypto:Het energieverbruik van munten als Bitcoin is dusdanig dat het alleen om die reden hier en daar al verboden is.

Dat moet je net tegen de eGulden community zeggen. De marketcap bedraagt momenteel 58,7905332 BTC. De hoeveelheid rekenkracht die momenteel wordt ingezet om het eGuldensysteem overeind te houden bedraagt momenteel 40 MH/s hetgeen ongeveer 40 Watt vraagt. Het verbruik van een enkele straatlantaarn. Waar heb je het over? Maar misschien moet je eGulden ook zien als een waakvlammetje. Niet dat het stroomverbruik omhoog moet bij doorslaand succes, maar omdat er meer miners zullen toestromen om een graantje mee te pikken.

Overigens hoef je de Bitcoin maximalisen  er maar op na te slaan om te weten dat dat energiegebruik heel betrekkelijk is, zeker als je het vergelijkt met het huidige financiële systeem en daar hadden we het over.Samenvattend
Niet iedereen zal het er door de vele meningen die mogelijk zijn, over eens zijn dat het financiële systeem als geheel onrechtvaardig is. Er zijn ook mensen en maatschappelijke stromingen die geloven dat het systeem in principe wel rechtvaardig is, maar dat het een aantal verbeteringen en hervormingen nodig heeft om de hiervoor genoemde problemen aan te pakken. Deze verbeteringen liggen echter vaak op een maatschappelijk en politiek niveau en niet op een technisch vlak. Daardoor is het de vraag of crypto op het gebied van (on)rechtvaardigheid veel zal kunnen betekenen. Het is minimaal de vraag of onrechtvaardigheid zonder oneindige discussies als punt ten gunste van crypto te gebruiken is.

Jammer dat je hier vervalt in vaagheden, maar misschien symboliseert dat de kracht van het huidige financiele systeem. Misschien kan het verbeterd worden ja, maar aan de andere kant staat het op het punt van instorten. Ik neem aan dat deze sessie niet als een oneindige discussie gezien kan worden. Er kan zeker meer ten gunste van crypto aan worden toegevoegd. Ook crypto voorkomt niet dat mensen elkaar de hersens inslaan, maar verbeteringen op maatschappelijk en politiek niveau zijn zeker een interessante aanleiding om nog een post aan te wagen. Kom maar op.
efl: LSt2u7BjW2H4C7bXmwpYdMby9iQc7ZvqAr