Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - bitwise-shifted

Pagina's: [1] 2 3 4 ... 37
2
Tips / Re: vrijheidsbeleving met e-gulden
« Gepost op: 26 juni 2023, 20:40:49 »
Ha,  je hebt de reply-functie gevonden! Mooi. Kan er weer een beschuldiging van vrijheidsbeperking worden weggestreept.

En bedank voor je nieuwe werkstuk, want het zijn cruciale vragen en suggesties. Je stuurt wel een bepaalde richting in maar anderen mogen dat ook bijsturen. Als voorzet is het prima. En ik zal er zelf nog wel een voorzet aan toevoegen.

Je ziet het huidige financiële systeem als onrechtvaardig. Als we het wat subjectieve begrip "onrechtvaardig" bij de kop pakken, dat heeft dat begrip verschillende aspecten. Ik bekijk die algemeen en geef een aanzet voor crypto maar juist daar is een andere visie van belang.
Onrechtvaardig is zwak uitgedrukt. Ik noem het zeer onrechtvaardig en kan daar eenvoudig objectieve maatstaven aan toevoegen. Vanuit een individu beredeneerd is alles subjectief. Doortrapt is het als je stelt dat je te vertrouwen bent. Wat bedoel je met "Ik bekijk die algemeen"? Zinspeel je daarmee op objectiviteit? Ik kan je helpen met een stukje statistiek waar niet aan te tornen valt.  De feiten zeg maar: https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/chart. Daaraan zie je dat de onderste 50% van de bevolking slechts beschikt over 2% van het totale vermogen. Als je naar die grafiek kijkt dan is de betreffende gele band nauwlijks zichtbaar. Je kunt daar niet met een andere visie tegenaan kijken. Ja, je kunt op je kop gaan staan maar de bottom-line komt op hetzelfde neer. Geld is macht en de onderste 50 procent kan geen kant op.

Dan kun je nog zeggen dat die onderste 50% het aan zichzelf te danken heeft. Liever lui dan moe of te dom of zo. Toon maar eens met statistiek aan dat dat niet zo is. Natuurlijk heeft de huidige elite alle mogelijkheden om daarop te zinspelen en om materiaal over ons uit te gieten die de waarheid verhullen. Het is ook omgelooflijk stom (Niet alleen in financieel opzicht) om daar tegen in te gaan. Lees John Perkins maar eens en neem maar van mij aan dat het een tip van de sluier is: https://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man. Om van Julian Assange maar niet te spreken.

Dan zou je misschien nog kunnen zeggen dat onrechtvaardigheid niets met een financieel systeem te maken heeft, maar dat is nu net het punt. Het gaat om de ongebreidelde toegang tot geld van de elite, om de aantoonbare scheve verdeling daarvan en de criminele intenties daarom heen. Perkins laat klink en klaar zien hoe leningen = "de toegang tot FIAT geld" het middel zijn om de meerderheid in een wurggreep te brengen en te houden.


1. De ongelijke verdeling van rijkdom:
Algemeen punt: Het financiële systeem heeft geleid tot een aanzienlijke ongelijkheid in de verdeling van rijkdom. Er is een groeiende kloof tussen de welvarende bovenklasse en de rest van de bevolking. Deze ongelijkheid kan leiden tot sociale spanningen en beperkte kansen voor mensen met minder financiële middelen.
Crypto: Ook hier een enorme ongelijkheid. De early adopters beschikken over onevenredig grote aantallen munten. Voor de "onderklasse" is crypto onbereikbaar. Ik zie op dit aspect geen verschil maar sta open voor argumenten.

Dat is unfair in veel opzichten. Goed de marktkapitalisatie van crypto is net 1 Triljoen dollar. Die van Bitcoin de helft.
De Bitcoin verdeling is moeilijk te bepalen maar een beeld schept de rich-list: https://btc.cryptoid.info/btc/#!rich. Het is niet onwaarschijnlijk dat Bitcoinbezit in zekere zin het dollarbezit weerspiegeld. Probeer maar eens een Bitcoin te kopen als arme sloeber. Sterker nog, als je als arme sloeber het geluk had (en de slimheid bezat) om in een vroeg stadium Bitcoin te kopen dan is de neiging om er een vakantie-onderkomen van te kopen of het te gebruiken als een goede aanvulling op pensioen al snel erg groot.

Maar bedenk nu eerst dat die 1 Triljoen slechts een derde is van het totale bezit van die armste 50% en minder dan 1 % van het totale vermogen. Iedereen heeft nog alle kansen om in te stappen. Het crypto-bezit mag dan momenteel onevenredig zijn, maar het heeft weinig met onrechtvaardigheid te maken. En dat was de insteek. Nogmaals, 1 EFL per Nederlander zou voldoende moeten zijn. 8 eurocent! Onrechtvaardig? Reageer daar eens op!


2. Speculatie en financiële crises:
Algemeen punt: Het financiële systeem moedigt soms speculatieve praktijken aan die leiden tot volatiliteit en financiële crises. Dergelijke crises hebben vaak een verwoestende impact op de bredere economie en treffen vooral degenen die het minst in staat zijn om zichzelf te beschermen, zoals de arbeidersklasse en de middenklasse.
Crypto: Is eigenlijk uitsluitend speculatief. Het heeft geen onderliggende waarde en de koers is gebaseerd op het bekende "greater fool principe".

Juist, behalve het woordje soms! Zojuist hadden we het over onrechtvaardig, maar daarbij keken we alleen naar vermogen. Dat is tenminste nog bezit. Volgens het Credit Suisse Global Wealth Report van 2021 bedroeg de totale wereldwijde rijkdom ongeveer $431 Triljoen. Maar nu haal je speculatie erbij. Hoe groot zou het bedrag zijn dat op het spel is gezet? Als je niets hebt kun je ook niets op het spel zetten zou je zeggen. Maar dat geld alvast niet voor banken die zelf slechts een paar procent onderpand hoeven te hebben voor hetgeen zij uitlenen. Het zegt niets over de hoeveelheid risico die zij nemen.

Zet daar cryptogeld tegenover. Dat kun je niet uitlenen als je het niet hebt. Daarmee is het uitlenen van crypto puur speculatief terwijl het bezit van cryptogeld puur bezit is. Dat weerhoud niemand ervan om te speculeren maar dat is tevens veel eerlijker.

Nu heb je het natuurlijk over de waarde van cryptogeld tegenover fiatgeld en de waardes onderling, maar dan vergelijk je appels met peren. Wat zijn we nu aan het doen? Een financieel systeem gebouwd op FIAT vergelijken met een systeem gebouwd op crypto toch? In ieder geval kun je dan niet de onderlinge waarde vergelijken omdat een systeem gebaseerd op crypto uitsluitend bestaat uit crypto. Ik mag aannemen dat een systeem gebaseerd op crypto de totale waarde aanneemt van alles dan nu in Fiat wordt uitgedrukt. Dat op zich zou al handig zijn om te weten want nu weten we het niet. De complexiteit van geldhoeveelheden en FIAT-derivaten is enorm. Geldhoeveelheid wordt wel uitgedrukt in M1 M2 en M3 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geldhoeveelheid) en m3 voor de euro staat momenteel op 16 Triljoen, alles tot een looptijd van twee jaar. Maar wie leent wat aan wie? De aardigheid van crypto is dat we de geldhoeveelheid wel kennen; Heel nauwkeurig zelfs zolang we alles maar uitdrukken in Bitcoin. Zo weet je waar je aan toe bent als je op het punt staat om een eGulden te accepteren.


3. Macht van financiële instellingen:
Algemeen punt: Grote financiële instellingen, zoals banken en investeringsmaatschappijen, hebben vaak aanzienlijke macht en invloed in het financiële systeem. Dit kan resulteren in een situatie waarin beslissingen worden genomen in het belang van deze instellingen, ten koste van het algemeen welzijn. Bovendien hebben sommige financiële instellingen zich beziggehouden met roekeloos gedrag en riskante investeringen die schadelijk kunnen zijn voor de bredere economie.
Crypto: Kan op dit punt beter scoren mits men het probleem van acceptatie als financieel middel breed weet neer te leggen. 

Mooi, dan hoef ik op dit punt wat minder energie in te zetten. Alleen acceptatie is geen criterium als je de twee systemen met elkaar vergelijkt. Dan moet je kunnen zeggen "Wat is het beste systeem als het ander niet zou bestaan". Pas dan kom je tot een motief voor het een of het ander. Ik zal op je voorzet even inhaken met de kreet "too big to fail". "Te" is natuurlijk nooit goed maar het is duidelijk dat dat wel de huidige situatie is. "To big to fail" is ongezond per definitie en dat geldt voor veel van die grote financiële instellingen, zoals banken en investeringsmaatschappijen.


4. Gebrek aan transparantie:
Algemeen punt: Het financiële systeem kan complex en ondoorzichtig zijn, waardoor het moeilijk is voor gewone mensen om te begrijpen hoe het werkt en welke gevolgen het heeft voor hun leven. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot wantrouwen en frustratie bij het publiek.
Crypto: De complexiteit van crypto is zodanig dat 90% zegt er nauwelijks iets of helemaal niets van te begrijpen. Hier scoort crypto totaal niet. Voor de meeste mensen is crypto onbereikbaar en is het alleen geschikt voor een zeer kleine technisch onderlegde elite

Gebrek aan transparantie en complexiteit zijn natuurlijk twee totaal verschillende zaken. Als ik jou zeg dat 4+5 gelijk is aan 8+1 en jij kunt niet rekenen dan zul je me met groot ongeloof aankijken. Dan is 4+5 toch duidelijk iets anders als 8+1 ?! Je beschuldigt me vast van complexiteit, maar ik ben super transparant. Ik kan het je uitleggen en zo geldt dat ook voor crypto.
Crpyto is wiskunde en zo geldt dat ook voor algebra. Voor beiden gebruik je al snel een rekenmachine.

Maar misschien heb je het over de waarde van crypto, dat die minder transparant is dat die van FIAT. Nou, juist niet. Neem nu Bitcoin, waarvan je weet dat het er 21Miljoen zijn. Kan het duidelijker dan dat? Je kunt het ook niet aan iemand uitlenen zonder het fysiek over te dragen. Het totaal blijft 21 Miljoen. Maar probeer maar eens aan iemand te vragen hoeveel euro's er zijn. In het beste geval begint hij te raaskallen over m1, m2 en m3. Niemand weet het. Hoezo transparant?


5. Negatieve impact op het milieu:
Algemeen punt: Het huidige financiële systeem heeft vaak een negatieve invloed op het milieu. Het stimuleert economische groei ten koste van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan klimaatverandering. De kosten hiervan worden vaak niet voldoende internaliseerd, waardoor de lasten worden afgewenteld op toekomstige generaties en kwetsbare gemeenschappen.
Crypto:Het energieverbruik van munten als Bitcoin is dusdanig dat het alleen om die reden hier en daar al verboden is.

Dat moet je net tegen de eGulden community zeggen. De marketcap bedraagt momenteel 58,7905332 BTC. De hoeveelheid rekenkracht die momenteel wordt ingezet om het eGuldensysteem overeind te houden bedraagt momenteel 40 MH/s hetgeen ongeveer 40 Watt vraagt. Het verbruik van een enkele straatlantaarn. Waar heb je het over? Maar misschien moet je eGulden ook zien als een waakvlammetje. Niet dat het stroomverbruik omhoog moet bij doorslaand succes, maar omdat er meer miners zullen toestromen om een graantje mee te pikken.

Overigens hoef je de Bitcoin maximalisen  er maar op na te slaan om te weten dat dat energiegebruik heel betrekkelijk is, zeker als je het vergelijkt met het huidige financiële systeem en daar hadden we het over.Samenvattend
Niet iedereen zal het er door de vele meningen die mogelijk zijn, over eens zijn dat het financiële systeem als geheel onrechtvaardig is. Er zijn ook mensen en maatschappelijke stromingen die geloven dat het systeem in principe wel rechtvaardig is, maar dat het een aantal verbeteringen en hervormingen nodig heeft om de hiervoor genoemde problemen aan te pakken. Deze verbeteringen liggen echter vaak op een maatschappelijk en politiek niveau en niet op een technisch vlak. Daardoor is het de vraag of crypto op het gebied van (on)rechtvaardigheid veel zal kunnen betekenen. Het is minimaal de vraag of onrechtvaardigheid zonder oneindige discussies als punt ten gunste van crypto te gebruiken is.

Jammer dat je hier vervalt in vaagheden, maar misschien symboliseert dat de kracht van het huidige financiele systeem. Misschien kan het verbeterd worden ja, maar aan de andere kant staat het op het punt van instorten. Ik neem aan dat deze sessie niet als een oneindige discussie gezien kan worden. Er kan zeker meer ten gunste van crypto aan worden toegevoegd. Ook crypto voorkomt niet dat mensen elkaar de hersens inslaan, maar verbeteringen op maatschappelijk en politiek niveau zijn zeker een interessante aanleiding om nog een post aan te wagen. Kom maar op.

3
Tips / Re: vrijheidsbeleving met e-gulden
« Gepost op: 22 juni 2023, 12:03:21 »
Bitwise definieert in het niet beantwoordbare
Re: Nieuwe tekst: YOLO Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2023, 13:31:02
e-gulden als een propositie voor persoonlijke vrijheid.

Dat is een interessante stelling. Daar lees ik uit dat e-gulden mensen een vrijheidsbeleving zou kunnen geven die elders niet of moeilijk te krijgen is. Tegelijkertijd zou e-Gulden dan ook de typische beperkingen in de vrijheid van mensen weg moeten kunnen nemen. Beperkingen in je vrijheid die in de literatuur veel genoemd worden zijn bijvoorbeeld:


Welkom grumpy grandpa. Misschien de antwoord-functie gemist, maar als je op het specifieke bericht klikt moets deze rechtsboven in beeld komen. Een bijzonder interessante voorzet overigens in de vorm van vragen die al lang beantwoord hadden moeten zijn en ergens bovenin de eGulden website hadden mogen prijken. Antwoorden is echter niet heel eenvoudig en vraagt om een project op zich. En vooral een brede discussie. De kans dat die duscussie ontstaat acht ik voorlopig niet zo groot dus laten we er eerst maar eens wat eerste gedachtes tegen aan zetten. Ik heb de wijsheid echt niet in pacht, maar een paar punten zijn met wiskundige zekerheid te beantwoorden. Je vragen laat ik veder in tact en ik antwoord met groene tekst.

Maar eerst een pas op de plaats als het gaat om het nut van EFL, waarbij een betere vrijheidsbeleving slechts een enkel punt is.
Het werkelijke nut is veel meer existentieel omdat het bestaande financiele systeem zeer onrechtvaardig is. Er MOET een andere oplossing komen om te voorkomen dat we belanden in volledige onvrijheid. Bitcoin in combinatie met communitycoins zoals e-Gulden is een veelbelovende oplossingsrichting met nog veel onbeantwoorde vragen. Daarom verbaast het me dat niet veel mee energie wordt gestoken in deze richting zolang het nog kan en al is het maar door experimenteren en vragen als deze te stellen. De basis van een gezond financieel systeem is stabiliteit en rechtvaardigheid. Die basis is zwaar aan het wankelen en het democratisch gehalte is vrijwel opgedroogd. Juist omdat de adoptie van cryptogeld gebaseerd is op vrije keuze is het een ideale gelegenheid voor een nieuw democratisch uitgangspunt. Kijk maar eens naar deze video die wordt afgespeeld in het kunstmuseaum in Den Haag en in het Rietveld Pavilioen: https://youtu.be/IszXpzIo_ZQ


Wetten en regelgeving: Wetten kunnen bepaalde gedragingen of handelingen verbieden of beperken. Voor welke vrijheidsbeperkende wetgeving zie je e-gulden als oplossing?

De Nederlandse wet is natuurlijk een ontzaglijk brede materie, maar het is zeker dat deze in de volle breedte tegen het licht gehouden moet worden voordat de e-gulden als nederlandse munt geaccepteerd zou mogen worden. Of andersom, mocht de e-Gulden als een soort natuurverschijnsel over nederland neerdalen, dan zal de volledige wet kritisch doorgelopen moeten worden. Niet omdat geld zo'n belangrijk deel van de wetgeving uitmaakt, maar omdat door de beschikbaarheid van cryptogeld diverse grondrechten onvoorwaardelijk kunnen worden gewaarborgd. De huidige wetgeving is gebaseerd op verwaterde grondrechten en zal bijgesteld moeten worden om te kunnen voldoen aan nieuwe feiten. Die oefening ga ik hier niet doen maar om je een indruk te geven zijn met name de begrippen "Bezit" en "Privacy" in het geding. Daarnaast is wetgeving een grote verzameling spelregels die gebaseerd zijn op natuurwetten. Bitcoin en daarmee eGulden is zo'n veranderende natuurwet. Op het moment dat de overheid niet meer over de mogelijkheid beschikt om geld te confisceren, bij te drukken en ondemocratisch te besteden, ontstaan er nieuwe verhoudingen en zullen er nieuwe spelregels moeten komen.
Overens vraag je naar vrijheidsbeperkende wetgeving. In dat kader is het aardig om een motivatie voor wetsvoorstel van groenlinks in Ierland aan te halen. Zij stelt dat, als je het goed beschouwd, iedere wetgeving een vorm van vrijheidsbeperking is, zodat het ook geen bezwaar is om de vrijheid van meningsuiting in te perken. Een soort jurisprudentie zeg maar. Dat dit, net zoals in Nederland de sleepnetwet (WIV) en de wetten rond de coronamaatregelen, flagrante schendingen zijn van basis grondrechten kan uitsluitend worden doorgevoerd door de grip van de overheid op geld en het onvermogen van het publiek om daar wat tegen te doen.


Grondwettelijke beperkingen: In sommige landen zijn er beperkingen vastgelegd in de grondwet die de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vergadering, vereniging en andere fundamentele rechten beperken. Deze beperkingen kunnen worden ingevoerd om de openbare orde, nationale veiligheid of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Klopt. In andere landen zijn op deze vlakken juist de individuele vrijheid in de grondwet vastgelegd, maar hoeft een nieuwe wet niet aan deze grondwet te worden getoetst. Ik heb het al vaker aangehaald, maar het was Montesquieu die de macht van de overheid opdeelde in drie stukken.  De wetgevende macht was er slechts een van. Wat Montesquieu niet meenam was een vierde macht, de macht van het geld die hij impliciet bij de overheid neerlegde. Als de macht over geld voor een belangrijk deel bij de rechtmatige bezitter, het volk, komt te liggen krijgt het volk impliciet ook een veel groter aandeel in een vernieuwd machtsevenwicht. Het is helemaal niet bewezen dat daardoor wanorde zou ontstaan terwijl het vrijwel zeker is dat er een nieuwe orde ontstaat.


Censuur: Overheden kunnen beperkingen opleggen aan de media en communicatiekanalen, zoals internet, om de verspreiding van bepaalde informatie te controleren of te beperken. Dit kan de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie beperken. Waar kan e-gulden toegang garanderen die elders niet bereikbaar is?

Het is bijna een strikvraag. Mocht de eGulden voorwaarden scheppen tot subversiviteit is dat bij voorbaad de reden om het te verbieden. Op het moment dat ik ontsnappingsroutes via eGulden aangeef voor overheidscontrole dan staat dat daaraan gelijk. Satoshi zei het mooi: "Bitcoin is een wapen in de wapenwedloop voor vrijheid". Het is onmiskenbaar dat het aantal beperkingen (onvrijheid) alleen maar toeneemt. Op het moment dat dat tegenwicht krijgt zou dat tot een vorm van evenwicht kunnen leiden en niet ongezond zijn. George Orwell, Aldous Huxley en de situatie aan de oostkant van het voormalige ijzeren gordijn tonen ons dat het waarborgen van vrijheden een groot goed is. Overigens is je vraag een dubbele strikvraag. eGulden kan geen toegang garanderen maar kan deze juist beperken. Dit is een eigenschap van encryptie in zijn algemeenheid. Door toegang te beperken kun je je als individu beter beschermen.


Surveillance: In sommige landen kunnen regeringen uitgebreide surveillanceprogramma's opzetten om burgers te volgen, hun communicatie te controleren of hun gedrag te monitoren. Dit kan de individuele privacy beperken en gevoelens van vrijheid aantasten. Hoe verbetert e-gulden de privacy van mensen?

Door de inzet van encryptie. Middels encryptie kun je je bezit beschermen en afluisteren van communicatie voorkomen.


Beperkingen van mobiliteit: Regeringen kunnen reisbeperkingen opleggen, zoals visumvereisten, grenscontroles, immigratiebeleid en toegangsbeperkingen tot bepaalde gebieden, wat de vrijheid van beweging van individuen kan beperken. Waar kan e-gulden de beweging van mensen verbeteren?

Als dergelijke beperkingen niet door een duidelijke meerderheid  wordt gesteund kan de overheid dergelijke beperkingen alleen onrechtmatig opleggen. Dat vereist een onevenredige controle over financiele middelen.


Beperkingen op vereniging en vergadering: In sommige landen kunnen overheden vergunningen of toestemming vereisen voor openbare bijeenkomsten, demonstraties of protesten. Dit kan de vrijheid van mensen om zich te verenigen en hun stem te laten horen beperken. Hoe kunnen we e-gulden inzetten om iedereen aan het woord te laten komen?

Als je iedereen aan het woord wil laten komen die zich daartoe geroepen voelt dienen er geen vrijheidsbeperkende maatregelen te zijn, maar ook dan speelt het recht van de sterkste (hardst roepende). Veel beter is het om bindende referenda mogelijk te maken en betere voorzieningen voor openbare dialoog. "Stem met je portemonnee" is ook een uitspraak die je wel hoort in dit verband. En inderdaad als geld meer eerlijkheid representeert dan momenteel het geval is dan is er ook minder kans dat reclame (of propaganda) het werk is van een overheid die de vrije meningsuiting overstemd.


Economische beperkingen: Overheden kunnen economische beperkingen opleggen, zoals handelssancties, prijscontroles of inbeslagname van eigendommen, die de economische vrijheid van individuen en bedrijven kunnen beperken. Welke beperkingen die mensen nu ervaren kan e-gulden wegnemen?

Een e-Gulden transactie gebeurt van persoon naar persoon.  Daar is onherroepelijk, daar zit niets tussen en is niet tot deze personen te herleiden. Met de juiste voorzorgsmaatregelen is ook inbeslagname uitgesloten.

Je drie volgende vragen sla ik over. Ik heb nog meer te doen. Maar misschien kan iemand anders een poging wagen en dit is zeker niet het einde.4
Korte berichten / Re: Nieuwe tekst: YOLO
« Gepost op: 19 juni 2023, 13:31:02 »
Ik denk dat je te pessimistisch bent maar ik kan je verzuchting erg goed begrijpen. Er zijn genoeg mensen die hetzelfde vinden als jij met betrekking tot de grootste wereldproblemen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de eGulden als oplossing zien. Per slot van rekening is eGulden niet meer dan een voorstel en een oplossingsrichting. Technisch is het wel een heel eind gereed maar je kunt er voorlopig niets mee bewijzen. Voor zover ik het zie hebben we er zo'n tienduizend mensen in diverse toonaarden mee bereikt. Veel verder kun je niet komen als het initiatief moet komen met het actuele groepje van een man of tien, die ieder voor zich worden aangesproken op vrijwilligheid maar ieder met tal van wezenlijke persoonlijke uitdagingen. Het aantal mensen dat de mouwen heeft opgestroopt is aanzienlijk groter, maar na negen jaar wordt het ook een kwestie van lange adem. En soms haken mensen af ja, net zoals dat er mensen bij komen. Maar reken maar dat je door je stellingnames ook de nodige mensen hebt afgestoten die mogelijk het verschil hadden kunnen maken. It's all in the game. Jij bent dan misschien de meest verbale, maar daarmee oogst je hooguit de meeste empathie, zelfmedelijden meegerekend.

Ik zie aan de kwaliteit van je publicaties dat je veel wijzer bent geworden en dat zijn alvast vruchten van je inspanning. Voor wat de eGulden betreft zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. Wat mij betreft is het een propositie te gunste van persoonlijke vrijheid (in eerste instantie in financiele zin) en daarbij zul je de mening en de vrijheid van een ander op de koop moeten toenemen. Dat betekent ook dat je je persoonlijke grenzen mag aangeven en dat je die van anderen moet respecteren.

5
Media / Re: De Andere Krant: Verander de Wereld, begin met Bitcoin.
« Gepost op: 22 mei 2023, 19:10:21 »
https://www.sgulden.nl/l/reactie-verander-de-wereld-begin-met-bitcoin/

de reactie is inmiddels de deur uit

Een gedreven verhaal Yoshi. En goed dat je de de verschillen tussen valuta en geld en schuld eens aanhaalt. En dan, Bitcoin even overslaand, de sprong naar de doelen in je leven, vrijheid en geluk. Dat kan allemaal zonder geld en misschien zelfs wel met schuld. Ik weet dat er achter je gedrevenheid nog wel meer schuil gaat en zelfs teveel om op te noemen. Wat dacht je van een gevoel van onrechtvaardigheid dat voorkomt uit oneerlijkheid? Maar ook eerlijkheid heeft zijn grenzen. Niet iedereen is hetzelfde en niet iedereen kan hetzelfde hebben. Mooi zou het zijn als dan tenminste een deel van wat je hebt, datgene dat je zelf hebt verdient, ook eerlijkheid representeert. Maar ook dat loopt spaak door omstandigheden. Bitter genoeg vaak, erg vaak, door jouw ideaal "geluk". Je kunt het wel krijgen, maar niet verdienen.

Goed, dat was de intro met de korte constatering dat je jouw idealen niet kunt materialiseren. Wat blijft er dan over? Juist: Jouw verborgen boodschap dat je HET zo eerlijk nogelijk kunt maken. "HET" is ook weer zo'n moeilijke term, maar laten we zeggen "dat wat je bezit". Dan kun je proberen om er meer van te krijgen zonder je schuldig te voelen en de kans is groot dat dat bijdraagt aan je gevoel van geluk en vrijheid. En daarmee komen we dicht bij je sympathie voor Bitcoin. Want, meer dan bij geld zoals we dat voor Bitcoin kenden, heeft Bitcoin erg veel eerlijkheidskenmerken. Tenminste dat zijn de kenmerken die je direct en indirect aanhaalt. Een beetje oneerlijk is Bitcoin wel, omdat "early-adopters" meer en eenvoudiger Bitcoin konden vergaren dan mensen zoals Frank Karsten. Toch is het weer een vorm van eerlijk omdat hij een sukkel is, zoals hij zelf toegeeft. Maar behalve sukkels zijn er ook nog mensen die niet de middelen hadden om "early-adopter" te zijn dus met die oneerlijkheid zul je moeten leven. Als je Bitcoin hebt tenminste.

Maar gelukkig was er een tweede kans en een derde en een vierde, zoals Litecoin en eGulden en Shiba en noem ze maar op, totdat je als "early adopter" het gevoel krijgt dat je aan het dweilen bent met de kraan open. Nu kun je moeilijk iedereen een sukkel noemen als ze niet de moeite nemen om iedere cryptomunt die voorbij rolt op te rapen. Misschien wel achteraf als het waarde blijkt te hebben gekregen, maar nu nog niet omdat je zelf nog niet begrijpt waarom HET maar geen waarde krijgt, terwijl je toch geen sukkel bent. Daar hebben we het weer, dat woordje HET. Goed, laten we die Early Adoption maar zitten als oneerlijkheidsfactor, want dat lijkt moeilijk te verbeteren en hoe oneerlijk is dat nou eigenlijk? Als je bezit heilig hebt verklaard, hetgeen je impliciet doet door Bitcoin heilig te verklaren, dan kun je HET de early Bitcoin-adopters moeilijk misgunnen.

Nou is de vraag of jouw Rad van Fortuin niet een vorm is van anderen een Rad voor de ogen draaien. Als je niet kunt aantonen dat hetgeen je uitdeelt waarde heeft of waarde gaat krijgen is dat wel een beetje zo omdat je het fortuin noemt. Daarom adviseer ik je om je daar wat meer op de concentreren. Ik denk namelijk dat je voor een flink stuk gelijk hebt. Als we dat gelijk nou eens boven water halen dan denk ik dat je een heel stuk verder komt.

6
Economie discussie / Re: Prijs EFL
« Gepost op: 10 mei 2023, 19:37:29 »
Het merendeel wat je zegt is natuurlijk waar. Ik vind echter dat de ondertoon veel te negatief is. Zelfs als je stelt dat de aanpak niet tot nieuwe aanwas heeft geleid. Het echte probleem is dat iedereen lijkt te leunen op te schouders van degenen die toch al het meeste te dragen hebben. Ook hier weer: "willen we dit aanpakken?" wordt gevolgd door "hoe dan". "Het is tijd om de koers te veranderen", terwijl je bedoeld "degenen die nu het meeste doen". Stel je voor, Een klein groepje mensen is iets groots aan het bouwen en die moeten ineens van koers veranderen. Zo werkt het niet. Er moeten meer mensen aan het project gaan bouwen als je wilt dat het sneller klaar komt. En wat ben je aan het bagatelliseren. Wat ligt er:

- Een unieke, zeer stabiele blockchain, nagenoeg zonder energieverbruik.
- We hebben inderdaad ruim 5000 emailadressen die we met toestemming van de eigenaar mogen mailen. Ze komen lang niet allemaal van de vriendenactie, maar van een tiental campagnes die allemaal een hoop energie hebben gekost.
- We hebben een vakkundig gebouwde website die fungeert als een duidelijke richtingaanwijzer
- We hebben alle communicatie en dialogen zorgvuldig bewaard en toegankelijk gehouden
- We hebben een wiki die als een belangrijk naslagwerk functioneert
- We hebben een marktpositie gewaarborgd waarbij je inderdaad kunt afvragen of dat belangrijk is als dat toch alleen gebruikt wordt als uitgang en niet als ingang.
- We hebben een functionele marktplaats gebouwd die functioneert als advertentie en communicatieplatform en we willen die graag uitbouwen.
- We werken gestaag aan een goed alternatief voor de wissel-markt omdat de huidige markt inderdaad volledig in beslag genomen is door krachten waar we ons ons juist zo tegen verzetten.
- We werken gestaag aan een goed alternatief voor de corewallet voor de niet-technische gebruiker. Feitelijk is EFL.NL niet meer dan een functioneel prototype daartoe, hetgeen we wel heel snel voor elkaar hadden. Noem het maar niets.

Iedereen die je met deze forcerende post oproept om wat te veranderen zou er goed aan doen om te helpen om de marktplaats leven in te blazen en in gebruik te nemen. Als je dan niet kunt programmeren is dat geen excuus, want dat doen wij wel, mocht iemand tegen een probleem aanlopen. We horen het graag. We staan open voor iedere dialoog, bij voorkeur via dit platform of via telegram . Zo help je mee aan het bouwwerk in de plaats van het door een oprisping te verlaten, of het door een harde aanpak en zonder handschoenen in een kwaad daglicht te plaatsen.

Wat mij betreft is het omhoog praten of duwen van de prijs van EFL een volledig verkeerde richting. Je trapt alleen maar in de val van het huidige systeem waar je een alternatief voor wilde bieden en dat volledig bewapend op je staat te wachten. We zullen eerst moeten zorgen voor een zo breed en solide mogelijke verspreiding van alle EFL over zoveel mogelijk Nederlanders zonder de prijs voorop te stellen. Slechts 1 EFL per bewuste Nederlander is voldoende. Als dat bereikt is dan is de prijs vanzelf onschatbaar zonder dat er een Euro (of whatever) mee gemoeid is.

7
 ;D   Heeft toch enige relevantie.  Zal ik hem maar laten staan?

8
Ontwikkeling en technische discussie / Re: e-Gulden EFL API
« Gepost op: 22 maart 2023, 16:23:46 »
Ja, sorrie, maar dize vraag is zo vaag...

Egulden middels een API integreren op Twitch??  Dat is net zoiets als Vragen "Ik heb een functie nodig".
Ik heb het video-fragment bekeken, maar dat was nog minder duidelijk.
Nu komt er een aanvulling met een bump dat het gaat om een 3d afbeelding binnen obs.  Maar wat zou obs zijn? en wat heeft een 3d-afbeelding met een API te maken? Ik begrijp dat jullie een beetje murw zijn, maar bekijk het ook eens van de andere kant voordat je zo'n vraag stelt.


9
Belangrijke mededelingen / Reddingsactie bij onze oosterburen
« Gepost op: 12 maart 2023, 11:56:33 »
Een aardig voorbeeldje van het nut van communitycoins is een recente operatie waarmee we de Deutsche eMark hebben kunnen redden:
https://github.com/emarkproject/eMark/releases/tag/2.0.1

Door gebrek aan mankracht bij eMark konden we een demonstratie geven hoe een communitycoin gerepareerd kon worden dankzij betrokkenheid van andere communities. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat de Duitsers onvoldoende kennis en mankracht konden ophoesten zodat de community van eMark gebruikers in de kou bleven staan. Emark is de oudste landmunt, maar na 9,5 jaar strandde het schip. Om het schip weer vlot te trekken was een zeer stevig project nodig dat met name werd gedreven door ontwikkelaars van EFL en CDN.

Dit project bood een mooi inzicht in de zeker niet geringe betrokkenheid en overtuiging van de Duitse community. Omgekeerd staat zo EFL nu ook in Duitsland beter op de kaart, zijn er nieuwe banden aangeknoopt en zijn er nieuwe breekijzers duidelijk geworden.

Ik hoop dat jullie begrijpen dat deze technische rol dit keer op ons lijf was geschreven. Het heeft bijgedragen aan onze naamsbekendheid en reputatie. Maar wat moet er nog veel gebeuren op dat vlak! Daar is verder niet veel techniek bij nodig, maar vooral motivatie. Wil je weten waar je kunt bijdragen? Spreek dan onze voorvechters @Nelis of @Jan S Sibie aan of leden van het e-Gulden-team (https://electronic-gulden-foundation.gitlab.io/team)

10
Economie discussie / Re: De EFL voortgang in 2023
« Gepost op: 20 januari 2023, 01:26:54 »
Goed @jan en @Nelis,

Zo langzamerhand wordt hier toch wat substantie opgebouwd en verzacht de toon ietwat. Ik ben het met @Nelis eens dat individuele acties moeten/mogen worden aangemoedigd en ik ben het met @Jan eens dat er nog eindeloos veel op de plank ligt. Nog veel meer dan wat nu in een gulle bui wordt opgesomd, in het verleden is opgesomd, naast wat de Stichting, het Team en @nelis en @jan ieder voor zich en ook samen met elkaar hebben bedacht en gedaan. En laten we een stuk of 1000 ambassadeurs uit 2017 niet vergeten,
Er ligt een complete mediamatrix op de plank want alle acties hebben betrekking op elkaar en kunnen die versterken. Ik ben het helemaal eens met @nelis dat als het dan niet mogelijk blijkt om samen te werken dan kun je de acties van anderen minstens aanmoedigen, desnoods vergezeld van positieve kritiek. Inderdaad is dat ook een onderdeel van decentralisatie en als we nu weer bij elkaar zouden kruipen dan krijgen we weer, en waar @jan zelf zo voor waarschuwt, een soort stichting die je van alles de schuld kan geven of een soort samenwerkingsverband dat je zelf weer, afhankelijk van hoe de pet staat, kunt verbreken.

Karakters kun je moeilijk veranderen en als ze niet samen door een deur lijken te kunnen betekent dat niet dat er geen gemeenschappelijk doel is. Voor mij is een cryptomunt pas dood als de blockchain stilstaat. Zolang dat niet zo is brandt er op zijn minst een waakvlam en die kan zo maar worden aangewakkerd. Het is ook wel moeilijk om Nederlanders van boven de dertig de Nederlandse taal te willen bijbrengen. Natuurlijk is er een optimale taal om de gemiddelde Nederlander aan te spreken, maar die vind dan weer niemand om aan te horen. Een reden te meer om veel mensen aan het woord te laten.

Dus misschien moeten we maar proberen om een en ander te coordineren. Ik heb niet de illusie dat het daarmee heel snel viraal zal gaan, maar dan zijn er nog andere factoren die ons daarbij kunnen helpen. Laten we weer maar eens wat uitwerken.

11
Economie discussie / Re: De EFL voortgang in 2023
« Gepost op: 17 januari 2023, 18:42:25 »
Beste Nelis,

Gelijk maar even de noodzakelijke kanttekeningen. Door mij omdat ik toch redelijk wordt aangesproken als je het over de club hebt.
Ik hoop op de eerste plaats dat er mensen zijn die het tot het einde van je tekst hebben weten te brengen, want er staat veel in wat applaus verdient. Maar je tekst is vooral doorwrocht van zelfmedelijden, verongelijkt zijn en beschuldigingen aan het adres van anderen. Als je dat nou had weggelaten dan was het geheel tot de helft ingekort en was je verhaal leesbaarder geweest.

Waar het om gaat bij eventuele reprimandes (want er is geen sprake van dat we jouw mond zouden snoeren) is dat je je niet houdt aan de moderatieregels (https://forum.e-gulden.org/index.php?topic=1369.0). Met name de punten 2a en 2b schijn je maar niet te begrijpen. Ik herhaal ze hier nog maar even:

2. Een directe aanval op een persoon doen. Het forum is niet de plaats
om persoonlijke meningsverschillen te beslechten.
2b. De privacy van een persoon schenden. Privacy is heilig. Zelfs als die persoon zelf deze informatie heeft prijsgegeven is het niet toegestaan om daar naar te verwijzen of er op te zinspelen.


Ook is het ongewenst is als je voor anderen spreekt, zeker als dat onterecht/onjuist is want natuurlijk trap je dan op tenen. Specifiek voor jouw duidelijkheid markeer ik het maar weer even waar je dat doet en waar de kans erg groot is dat het niet klopt wat je zegt. Voor de rest is het prima.

Dag beste EFL LiEFhebbers,


Ik zal in deze tekst mij zo gematigd mogelijk proberen te uiten om niemand op de tenen te trappen, maar voorafgaand wil ik helder uiteen zetten dat er een zekere mate van urgentie is geboden, omdat de wereld om ons heen zich razendsnel aan het ontwikkelen is en als wij blijven stilstaan is mijn vermoeden dat dit uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat onze munt het op lange termijn niet gaat redden. We hebben in de afgelopen 9 jaar al enorm veel problemen kunnen oplossen, van een slechte start tot een aanval op onze integriteit, we hebben alles doorstaan en als het ons lukt om vanuit onze eigen kracht een presentatie neer te zetten die mensen genoeg zal aanspreken zijn alle kansen nog volledig beschikbaar.

Om meteen tot de kern te komen, het grote probleem binnen e-Gulden EFL is dat de bezitters van de munt niet ervaren dat hun EFL's geld vertegenwoordigen. De voornaamste reden hiervoor, is omdat de huidige markt een dermate laag volume en liquiditeit bezit dat EFL eigenlijk geen economische betekenis heeft. Er is binnen de club van EFL een nagenoeg eindeloos budget om marketing en promotie te bekostigen, als er maar vraag zou zijn naar onze munt op de markt en die EFL's kunnen worden uitgegeven. Dat een actieve markt de oplossing is voor nagenoeg alle problemen wordt echter niet onderkent door de huidige groep actievelingen, in tegendeel, die zijn van mening dat er met middelen van buiten onze eigen economie geinvesteerd moet worden om activiteit op de markt te genereren, in plaats van dat een investering in de markt er voor gaat zorgen dat dit mensen zal activeren om over te gaan tot promotie van EFL.

Ik kan slechts voor mezelf spreken JUIST! Hoera wat een inzicht als ik praat over het betrekken van derde personen bij deze munt. Ik de afgelopen jaren heb ik mensen een verjaardagscadeautje gegeven in de vorm van EFL, ouders bij de geboorte van hun kind een spaarfonds doen toekomen, pas getrouwde stelletjes een EFL cadeautje gegeven, mensen rondom Wonderland beloont met EFL als ze mij van bijvoorbeeld vers water kwamen voorzien en Liberlanders die wilde investeren in de toekomstig op te richten haven aan de Donau EFL's geruild voor het investeren in dat idee, zodat ze een deel van hun investeringsbedrag direct weer terug zouden krijgen. Daarnaast praat ik met mensen met wie ik in het dagelijks leven economie bedrijf over cryptogeld en EFL in het bijzonder. Denk hierbij aan een marktkoopvrouw, de kapper, een uitbater van een cafe en ga zo maar door, ik maak gemiddeld zo'n 1x per week gebruik van EFL als betaalmiddel en maak hier ook filmpjes van, degene die het meest is bekeken is van de hardwarewallet Ledger https://www.youtube.com/watch?v=-ansh2HaeMI

Een andere manier waarop ik EFL onder de mensen weet te brengen is door het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Dat kan vanalles zijn, zo heb ik gisteren ongeveer 4 kuub hout gehakt voor een omaatje die hiermee de winter haar huis kan verwarmen https://t.me/honklerhangout/33894. Naast dat het mij een enorm fijn gevoel geeft dat ik de vrijheid heb om dit soort werk zonder beloning te kunnen volbrengen staan de mensen die wel geld ontvangen voor dit werk er altijd enorm van te kijken hoe het toch mogelijk is dat ik al dat werk verricht zonder hier een wederdienst voor te ontvangen. Soms staan ze er op om mij alsnog met schuldpapier te betalen voor de geleverde diensten, omdat ze anders met hun geweten in de knoop komen. Ik accepteer dit om de goede vrede te bewaren, maar sta er vervolgens op mijn beurt dan weer op dat ik wat EFL overhandig met de mededeling dat dit het voor mij mogelijk maakt om mijn tijd in alle vrijheid zelf in te vullen en moedig hen aan de prijs van dit project in de gaten te houden. Over de periode van 8 jaar heb ik het over honderden mensen, niet zo maar een aantal, maar als je alle mensen die hierbij betrokken zijn bij elkaar optelt, zoals familie en vrienden van al die mensen, dan hebben we het echt over een klein dorp van enkele duizenden personen. Al die mensen zijn potentiele marketing machines voor onze munt die op ieder moment geactiveerd kunnen worden, als wij zelf maar tot het inzicht komen dat we moeten uitdragen dat e-Gulden EFL geld is waar je iets mee kan doen, zonder dat je daarvoor eerst uren aan uitleg moet geven om mensen over de streep te trekken om het risico te nemen dat ze al het geld wat ze aan het protocol toevertrouwen zullen verliezen.

Ook deze morgen heb ik EFL weer ergens op het internet benoemd, ik nodig iedereen uit om eens op deze facebook tijdlijn een kijkje te nemen https://www.facebook.com/jos.koelewijn.3 hoe zo'n gesprek van mij er precies uit ziet. Zo spreek ik dus al jaren dagelijks mensen aan om hen de probleemstelling van cryptogeld voor te leggen, ik heb een behoorlijke bekendheid opgebouwt en verbind mijn persoonlijke reputatie aan mijn geloof dat onze Bitcoin van Nederland op een dag zal doorbreken als zodanig, echter verlies ik de laatste tijd het vertrouwen dat het ooit zo ver gaat komen, omdat de harde kern van deze club mijn werkzaamheden voor mijn gevoel als nutteloos en hinderlijk ervaart, ook in dit nieuwe jaar is mij weer toegewenst of ik alsjeblieft een toontje lager wil zingen en door mij gedane uitingen van het internet wil verwijderen Als ze niet voldoen aan de moderatieregels (mijn commentaar;Bitwise) omdat ze schadelijk zouden zijn voor de voortgang en ons bestaan.

In de tijdlijn van hierboven bevestigd een willekeurige bitcoin enthousiasteling dat een stijgende prijs een succesvol middel is om mensen te overtuigen van het succes, ik wil nogmaals herhalen dat ons marketing budget nagenoeg onbeperkt zal worden zodra er zich een markt ontwikkeld die ons toestaat onze EFL's te gebruiken als geld, het is dan niet noodzakelijk om geld toe te leggen op onze ontwikkeling, maar in plaats daarvan zal het geld opleveren. Echter wordt dit om voor mij onverklaarbare redenen steeds weer afgedaan als een ongewenste ontwikkeling, men ervaart dit kennelijk als profiteren wat een conflict oplevert met het eigen geweten, maar als de club weigert om succes te vieren zal er niemand gaan warm lopen om deel te nemen aan ons proces. Er zullen zeker offers gemaakt moeten worden, maar die offers moeten na verloop van tijd dan ook iets gaan opleveren en als dat gebeurt moet dit gevierd worden, dat is iets om trots op te zijn en niet iets om je voor te schamen. We leven nu eenmaal in een tijd waarin materialisme gevierd wordt en waar het overgrote deel van de mensheid zelfs een bepaalde verslaving aan heeft opgelopen, als je hier niet tegenkan ben je beter af bij het recent gelanceerde centralistische schuldpapier van De Florijn dan dat je je bezighoud met een decentrale cryptomunt als EFL die een enorm speculatief karakter heeft, dat is nu eenmaal de aard van het beestje.

Vrij recent schreef ik op dit forum over DEM, een vergelijkbare munt als EFL met een lokaal karakter. Ik prees hen aan nadat er een nieuwe kapitaalsinjectie in de markt had plaatsgevonden wat ervoor zorgde dat de handel een enorme vlucht nam. Hoe het geld precies in de markt kwam is voor mij een raadsel, maar het gevolg is wel dat afgelopen week de munt is aangevallen, er was namelijk wat te halen en dan komen de groepen met slechte intenties direct weer om de hoek kijken om het kapot te maken, ook dat is een karaktereigenschap van cryptogeld, omdat het de kracht in zich huisvest een daadwerkelijk gevaar te zijn voor groeperingen die een nog veel groter budget hebben om voortgang te stagneren en te verhinderen dan wij ooit bij elkaar kunnen verdienen. Je moet er maar zin in hebben om al die negativiteit aan te trekken en weerstand tegen te bieden, maar nogmaals, als je daar niet tegenkan is dit niet het juiste project om je tijd aan te besteden, er zullen, zeker in Nederland, voorlopig vele malen meer mensen blijven die ons liever zien verdwijnen dat dat ze ons succes gunnen.

De vraag is dus hoe wij denken dit gevecht te kunnen winnen, ik neem namelijk aan dat iedereen hier zich er van bewust is dat dit gevecht gevoerd zal moeten worden. Ik luis hier de noodklok omdat de recente privegesprekken mij er op wijzen dat men hier denkt dat ze dat gevecht zelfstandig dienen te voeren en weten wat er moet gebeuren om van dit project een succes te maken. Ik weet niet in hoeverre anderen zich net als mij al jaren hebben uitgesproken en buitenstaanders met een klein EFL bedrag hebben betrokken bij de voortgang bij dit project, maar wederom sprekend uit mijn eigen ervaring kan ik slechts meedelen dat ik weet dat mijn groep niets liever zou willen dan dat ik het bij het rechte eind zal hebben en bereid zal zijn een deel van hun energie toe zal kennen aan promotie binnen de eigen kringen zodra er bewijs zal worden geleverd dat deelname van EFL hen een voordeel zal opleveren. Daarnaast wil ik nogmaals wijzen op de verborgen kracht van de vriendencampagne die nog zo'n honderdduizend nieuwe marketingmachines kan opleveren, vandaag de dag is er echter niemand die het zijn tijd waard vind om zich op deze manier voor de munt in te zetten omdat de markt van onze munt het signaal afgeeft dat EFL een waardeloze last zal opleveren, in plaats van dat het hen kan helpen in het bereiken van hun doelen.

Dit bericht is mijn ultieme poging om men tot het besef te laten komen dat wij meer geloof moeten hebben in de waarde en succes van ons eigen project. Als wij derde partijen willen inhuren om hun talent in te zetten voor onze doelen juich ik dat van harte toe, maar betaal dan voor die diensten in onze eigen huismunt, EFL, in plaats van gebruik te maken van een ander geldprotocol. Om dit te fasciliteren is het nodig om een markt te hebben die deze activiteit ondersteunt en daarom deel ik nogmaals mijn gedachtegang dat een investering in EFL het beste via de markt van EFL kan verlopen, dan dat deze buiten de markt om wordt bekostigt. Ik ben me ervan bewust dat mijn eigen handelen uit het verleden het vertrouwen in de markt heeft geschaad, maar wil er slechts op wijzen dat ook ik fouten maak en dat ik al die fouten op eigen houtje heb moeten doormaken, omdat ik voor mijn gevoel er behoorlijk alleen voorsta en geen steun ontvang voor de manier waarop ik denk succes te bereiken. Als ik meer zou kunnen bijdragen dan ik reeds doe zou ik zonder twijfel deze inzet bijdragen, maar de manier waarop het de afgelopen jaren is verlopen maakt dat ik aan mijn limiet zit van wat ik kan bijdragen, mocht iemand anders daar anders over denken dan hoor ik het graag en zelfs als dat betekend dat ik een toontje lager moet accepteren zal ik me daarbij neerleggen, maar ikzelf denk dat er behoorlijk meer succes bereikt kan worden als men dat toontje van mij eens zou proberen mee te fluiten, in plaats van steeds maar weer weerstand op te werpen voor mijn redenatie en gedachtegang. Voor mij tonen de afgelopen paar jaar dat ik op bijna alle manieren de juiste keuze heb gemaakt, maar dat ik slechts heb onderschat in hoeverre men bereid is om mee te gaan in mijn gedachtegang. Ik heb te weinig bewijs geleverd om het tegendeel te bewijzen met als belangrijkste breekpunt mijn optreden op de Nederlandse TV van een aantal jaar geleden waarin ik het af heb laten weten om mij volledig over te geven aan het proces, toch leert mijn ervaring achteraf dat ook dit de juiste keuze voor mijzelf was, omdat de mensen waarop ik vertrouwde (en daarmee doel ik niet uitsluitend op de EFL club) niet daadwerkelijk uit waren op het bereiken van de doelen die ik stelde, maar slechts op het beteugelen van deze ideeen.

Ik wil afsluiten met een positieve noot en herhalen dat we vandaag de dag alle mogelijke kansen en manieren waarop dit verhaal gaat aflopen voor het overgrote deel zelf in de hand hebben. Het grootste risico voor ons voortbestaat blijft de overheid die op ieder gewenst moment het strafbaar kan stellen om bijvoorbeeld energie toe te kennen aan het ondersteunen van cryptomunten, of het ontwikkelen van wallets, of het omwisselen van overheidsvaluta naar een geldsysteem wat hen niet aanstaat, of.... vul het zelf maar in. De beste verdediging tegen deze bedreiging is om de groep met betrokkenen dermate te laten groeien dat het buiten de invloedsfeer van een kleine club LiEFhebbers komt te liggen. Dit gaan we niet bereiken door vanuit die kleine club sturing gaan geven aan de manier waarop dit project vorm krijgt, maar in plaats daarvan moeten we er voor zorgen dat we zonder eigen initiatieven mensen weten aan te trekken die uit eigen redenen zich op hun eigen manier gaan bemoeien met de manier waarop de gebruiksfunctionaliteit zich gaat uitbreiden. De manier om dit voor elkaar te krijgen is door een markt te presenteren die mensen aanspreekt om zich actief in te zetten, dat is uiteindelijk ook de reden dat mijn eigen betrokkenheid voor deze munt is begonnen, ik zag een kans en die heeft zich tot op heden voor mijzelf enorm uitbetaald. Dat is enorm moeilijk om mee om te gaan, blijkt ook weer als mij gevraagd wordt mijn mening te verwijderen en me niet meer uit te spreken over mijn gedachtes, maar zoals ook dit bericht op het forum weer bewijst is dat niet iets waar ik gehoor aan geef. Deze munt heet nog een 100-tal Yoshi's extra nodig in plaats van dat men probeert om dat soort initiatiefnemers het zwijgen op te leggen.

Economie is een vorm van kunst, heel anders dan bijvoorbeeld wiskunde waarbij een absolute waarheid geldt. Wat de 1 mooi vind kan de ander weer lelijk vinden en het is dan ook noodzakelijk om zo veel verschillende smaken aan te bieden dat er voor iedereen wat lekkers tussen zit. Stop alsjeblieft met te denken dat wij met deze beperkte club weten wat er moet gebeuren, dat is gewoon een absurde gedachte die er voor zal zorgen dat we niet verder zullen groeien, vertrouw in plaats daarvan dat wij bij het behalen van succes enorm veel verschillende figuren zullen aantrekken die ieder op hun eigen manier precies weten wat er moet gebeuren om van deze munt een succes te maken, zonder daarin te willen sturen of barrieres op te werpen. Tot slot is het denk ik noodzakelijk om te onderkennen dat wij (jammer genoeg) in een tijd leven waarin dat succes enorm basaal ervaren wordt. Ik ervaar dat juist als ons sterkste punt, omdat 1 simpel verifieerbaar getal iedere scepticus het zwijgen kan worden opgelegt. Ongeacht ons eigen morele besef is de gehele maatschappij slechts gericht op een materialistische werkelijkheid en als we daarin kunnen aantonen dat we meer succes hebben dan een ander zal dit voor velen genoeg zijn om onze bedoelingen serieus te nemen en een deel van hun kostbare tijd aan ons toe te kennen, omdat ze vertrouwen hebben dat hen dit over verloop van tijd een voordeel gaat opleveren ten opzichte van anderen.

12
Korte berichten / Re: komodo bevestigingen
« Gepost op: 03 januari 2023, 14:52:13 »
Wederom lees ik een woord met negatieve connotatie, deze keer wordt het pushen genoemd.

Zeg, genoeg gekissebist. Er is werk aan de winkel. Voor wat ons drie betreft ieder zijns weegs en met zijn eigen club stel ik voor want we worden het toch niet eens. We horen het wel wie het verste komt met zijn aanpak. De prijs is het bewijs nietwaar.

13
Korte berichten / Re: De beste wensen voor 2023
« Gepost op: 01 januari 2023, 14:29:27 »
...Ik denk dat je voordat je hoog van de toren gaat blazen dat je op zoek bent naar nieuwe aanwas, je eerst eens alle bestaande partners, zoals bijvoorbeeld coinmarketcap, zal moeten benaderen om op alle platformen een zelfde informatie zichtbaar te krijgen...

Yes, helemaal goed. Maar er zijn al veel bestaande voorzetten. De belangrijkste openbare verzameling externe contacten staat op wiki.egulden.org.
Als je nog meer hints hebt  geef die dan gewoon. Alleen al het verzamelen is een hele klus. Om die kanalen evenwichtig te besturen moet echt met een grote groep gebeuren en die is er nu niet zodat alleen de prioriteiten over blijven. De totale klus noemen we de media-matrix en daar moet een belangrijk deel van de energie naar toe naast alle technische zaken die bewaakt moeten en verbeterd mogen worden. En dat terwijl het uitwerken van nieuwe ideeën het leukste werk is. Laten we het niet over mijn persoonlijke succes hebben.

14
Korte berichten / Re: komodo bevestigingen
« Gepost op: 01 januari 2023, 14:12:02 »
Bitwise schreef"Over overslaande plaat gesproken. Probeer eens een paar van die torpedo's te laten zien dan kunnen we ze bespreken...
...En dan vraag jij om voorbeelden? Je hebt alles maar dan ook alles in de prullenbak geworpen om daarna te durven klagen dat niemand helpen wil.

Beste Jan, Je slaat nu om van sarcasme naar kleineren en je blijft doorgaan met vals beschuldigen. In de prullenbak gooien? Dat is nu het mooie van decentraal ondernemen: Niemand kan jouw initiatieven in de prullenbak gooien. Voor zover je iets aan mij of aan de stichting hebt overgedragen dan staat dat gewoon online. Dat willen we ook graag blijven doen als het positieve waarde heeft. Maak eens een inventarisatie als je wilt en publiceer die hier dan kunnen we kijken wat er ontbreekt op https://wiki.egulden.org/index.php?title=Links.  En markeer dan gelijk wat er is getorpedeerd zodat wij dat ook in beeld krijgen, want volgens mij ligt alles in je eigen prullenbak.

Ach bitwise, laat me je eens vragen, hoe succesvol ben jij precies  ...

...Het enige wat er moet gebeuren binnen e-Gulden EFL...
Hey Niels, Je hebt gelijk dat manipuleren een verkeerd woord is als je alleen maar aan het investeren bent. Maar als je anderen tot investeren  aanzet ligt dat wat anders. De verantwoordelijkheid ligt vooral bij die ander, maar als je gaat pushen dan ga je aan je eigen integriteit tornen. De achterdochtige buitenwereld ziet dat sneller dan jezelf want niemand buiten jou kan je oprechtheid beoordelen. Zelf heb ik daar weinig twijfels over, maar dat wil niet zeggen dat ik het met je op alle fronten eens ben. Coördinatie komt vanzelf zolang we elkaar in de gaten huoden.


15
Korte berichten / Re: De beste wensen voor 2023
« Gepost op: 31 december 2022, 13:06:42 »
Een goed idee om mensen bij e-gulden te betrekken.!!

Zie ik helemaal zitten ...
Het is misschien niet verstandig van me om hierop in te gaan. Het betreft hier per slot van rekening onze nieuwjaarswens.

Maar Jan Sibie bezoedelt deze. Is het nou echt nodig om dat te doen Jan? Je sarcasme druipt ervan af en je trolt als de beste trol.
Je torpedeert alles wat hier gezegd wordt. Ik weet dat het beste advies is om je te negeren of je te laten verbannen, maar ik vind het beter om je gedrag aan de kaak te stellen.

Voor mensen die je niet doorzien: Met sarcasme prijs je iemand de hemel in en laat je daarbij merken dat je er niets van meent. Je doet dat bij Niels, je doet dat bij de Stichting, en je doet het bij het eGulden team. Je was zelf de belangrijkste kracht om destijds Niels van dit Forum te verbannen. Je hebt zelf moderatieregels voor dit forum opgesteld (http://forum.e-gulden.org/index.php?topic=1369.0) die je bij regelmaat overtreed. Three strikes out was het toch? Nee hoor, we laten je begaan opdat je ware intenties uiteindelijk voor iedereen duidelijk worden. Wat je zegt is niet waar en dat is netjes uitgedrukt. Regelmatig meldt je dat je wordt onderdrukt. Een paar dagen geleden nog:
...ik word niet alleen net als Yoshi regelmatig geblokkeerd vanwege het hebben van de verkeerde mening...

Sarcasme, beledigen, liegen, trollen zijn bekende methodieken om een organisatie of beweging van binnenuit stuk te maken. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting meen je vrij spel te hebben. Als je bedenkt dat het establishment er alle baat bij heeft om cryptogeld een spaak tussen de wielen te steken... Je gedrevenheid om ons zwart te kleuren moet ergens door gevoed worden. Als je de Twitter files leest zie je wat het establishment ervoor over heeft om aan de macht te blijven. Iemand inhuren die aardig kan schrijven is dan een goedkope en kleine moeite als je bedenkt dat de nederlandse media al hopeloos links zijn gekleurd. Om dat te zien hoef je niet rechts te zijn. Maar zoals Musk het treffend zegt: Ik ben niet veranderd, maar terwijl ik vroeger in het midden stond lijk ik nu ver rechts daarvan beland. Ik zie nu dat dat met liegen (en bijvoorbeeld shadow bannen [redactie]) tot stand is gekomen. Zelfs de wikipediabeschrijving over de Twitter files (https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter_Files) kun je gekleurd en niet neutraal noemen door ongegronde of niet nader beargumenteerde toevoegingen als  shortcomings, exaggeration, omissions, mendacity and partial reporting. Wie dacht je dat er achter wikipedia zit?


Pagina's: [1] 2 3 4 ... 37